Annonse
Diakonirådgiver Asbjørn Finnbakk skal sammen med personalrådgiver Anne Margrethe Ree Sunde holdt kurs i hvordan forebygge seksuelle krenkelser i Stavanger bispedømme. Til nå er kurs gjennomført i Sandnes og Dalane prosti. I løpet av 2018 står resten av prostiene for tur.

– Klemming kan være over grensen

Ansatte og frivillige i hele Stavanger bispedømme skal kurses i hvordan forebygge og håndtere seksuelle krenkelser.

Annonse