Samferdselspolitikerne i fylket går inn for trolleybusser på bussveien. ILLUSTRASJON: TRIVECTOR TRAFFIC

Klart flertall for trolleybuss

Kun Frp vil ha dieseldrevne busser på bussveien. Samtlige av de andre partiene i fylkets samferdselsutvalg går inn for elektriske trolleybusser.

Det ble klart under møtet i samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune tirsdag ettermiddag. Trolleyalternativet vil bli rundt en milliard kroner dyrere enn dieselalternativet – elektroinfrastrukturen koster 700 millioner kroner. Likevel var det bred enighet blant fylkespolitikerne.

– Forslaget fra rådmannen er utrolig ambisiøst og positivt. Vi kan faktisk få et utslippsfritt kollektivsystem på Nord-Jæren om ikke lenge. Hvis vi går inn for dette, er vi virkelig med og gjør vårt for klimaet, sa Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

Fossilfritt

Helge Solum Larsen (uavh.) tok til orde for at forslaget ikke var ambisiøst nok. I innstillingen fra rådmannen står det at kollektivtrafikken på Nord-Jæren skal være utslippsfri fra 2025. Solum Larsen og SVs representant, Klara Tveit, foreslo et arbeidsmål om fossilfri kollektivtransport innen 2022.

– De som hevder at dieseldrevne busser stiller likt med et utslippsfritt alternativ, har ikke fulgt med. Dieseldrevne busser vil gi betydelige lokale utslipp, med de følgene det har for folks helse og livskvalitet. Hvilken prislapp skal man sette på det? sa Solum Larsen og siktet til Frp-representanten Einar Endresens innlegg.

– Ligner på bybane

For Frp var alene om å mene at dieselbusser var det beste alternativet.

– Vi får nå en bussvei som ligner mer og mer på en bybane. Og med 700 millioner ekstra til infrastruktur, kunne vi like gjerne gått for bybane da den saken var oppe, mente Einar Endresen.

Samferdselssjef Gottfried Heinzerling tilbakeviste at trolleybuss vil bli like kostbart som en bybane.

– Ja, det er en merkostnad ved trolleybussalternativet, men det er fortsatt betydelig billigere enn en bybane, utdypet samferdselssjefen.

Det var ikke bare Frp som trakk paralleller til bybane. Ordet ble nevnt av de fleste politikerne til stede under møtet.

– Det er ingen tvil om at en bybane hadde vært best, så er kanskje trolleybussen nest best, sa leder for samferdselsutvalget Ellen Solheim (KrF).

Nå skal saken videre til fylkestinget for endelig behandling.