Leif Hovland ved Villa 22 forteller at restaurantens lunsjtilbud, såkalt «proseccolunsj», var inspirert av landsbyen Prosecco i Italia, ikke av den alkoholholdige drikken. Han mener derfor de ikke har brutt norsk lov om alkoholreklame. Foto: Tone Helene Oskarsen

Klager på prosecco-prikk

Den italienske restauranten Villa 22 mener ikke de brøt norsk lov med reklame om «proseccolunsj». Restauranten har fått prikk for brudd på alkoholloven, noe de har klaget på og hevder Stavanger kommune forskjellsbehandler.

Av Ingvild Wathne Johnsen

«Vedtaket representerer også usaklig og ulovlig forskjellsbehandling i strid med Høyesterett», skriver kontaktperson for Villa 22 AS, Leif Hovland i sin klage til Stavanger kommune.

I februar mottok restauranten Villa 22 en advarsel fra kommunen om mulig tildeling av prikk for brudd på alkohollovens paragraf om alkoholreklame.

Bakgrunnen var et banner utenfor restauranten som reklamerte for «proseccolunsj» til 199,-.

Kommunen mener banneret er i strid med alkohollovens § 9–2 som sier at reklame for alkoholholdig drikke er ulovlig i Norge. Det presiseres også at alkoholholdige varer heller ikke kan inngå i reklame for andre varer og tjenester.

Inspirert av piknik

Hovland svarer på advarselen ved å si at lunsjtilbudet er inspirert «fra en piknik i det fri i nærheten av Trieste i landsbyen Prosecco».

Han og Villa 22 mener dermed ikke at banneret er i strid med alkoholloven, da den refererer til et sted, ikke drikke.

Restauranten blir likevel tildelt en prikk av kommunen, som påpeker at det må antas at publikum vil oppfatte dette som alkoholreklame, uansett hvilke intensjoner restauranten måtte ha.

Hovland påpeker i sin siste klage på vedtaket at lunsjtilbudet ikke inkluderer alkoholholdig drikke.

Han legger til at ikke en eneste gjest «forventer noe annet enn lunsj (mat)».

Hovland anklager kommunen for å nedvurdere restauranten ved å bruke begrep som «skjenkested» i sitt tilsvar og viser til andre restauranter som også driver markedsføring med «konkret sammenkobling av alkohol og lunsj». Dette uten å motta samme straff som Villa 22.

Han mener det ikke er troverdig at Stavanger kommune ikke er kjent med de andre tilfellene, og at restauranten derfor er utsatt for urettferdig forskjellsbehandling.

– Sjekker ikke selv

– Nei, vi driver ikke forskjellsbehandling. Vi følger opp sakene vi får kunnskap om. Likevel er det vanskelig for oss å oppdage forholdene Hovland henviser til, sier juridisk rådgiver for Stavanger kommune, Linn Sliper.

Hun forteller at kommunen er helt avhengig av instanser som skjenkekontrollen eller tips fra folk for å oppdage slike forhold.

– Vi oppsøker ikke Facebook eller nettsider selv for å sjekke markedsføringen der, sier Sliper.

Fikk to tips

I forbindelse med prosecco-banneret mottok Stavanger kommune to uavhengige tips om alkoholreklame.

Kommunen har ennå ikke vurdert om de skal omgjøre vedtaket eller sende det videre til fylkesmannen etter å ha mottatt Hovlands klage.

Hovland selv ønsker ikke å kommentere saken før den er avgjort.