Annonse
Ulvebråket startet før jul da miljøminister Vidar Helgesen (H) slo fast at det bare finnes lovhjemmel til å ta ut 15 av de 47 ulvene rovviltnemndene hadde vedtatt å skyte.

Kjøpte ulvetreff på nett

Søker du på ordet «ulv» på nettet er det klimaminister Vidar Helgesen (H) og Høyres syn på den betente striden som møter deg først. – Sært og desperat valgkampstunt, mener Senterpartiet.

Annonse
Rogalandsavis

Søker du på ordet «ulv» hos søkemotoren Bing er nemlig det første som kommer opp en artikkel fra høyre.no. Partiet har også kjøpt samme plassering hos Google, opplyser kommunikasjonssjef i Høyre Rune Alstadsæter.

– Da ulvesaken stormet som verst opplevde vi at vår side av saken ikke ble speilet godt nok i mediene. Vi laget derfor en artikkel på høyre.no hvor vi fikk presentert hva vi mener. I den anledning kjøpte vi ulike varianter av ordet «ulv» og «rovvilt» kombinert med ordet Høyre», opplyser Alstadsæter i et skriftlig svar til Dagsavisen.

Han understreker at det er tydelig merket at dette er betalt eksponering, og at Høyre som avsender også er helt tydelig.

Saken det linkes til er skrevet 17. januar 2017. Den har enkelt og greit tittelen: Ulv i norsk natur. «Norsk ulvepolitikk er en balansegang mellom to hovedhensyn: På den ene siden står hensynet til ulven som truet art. På den andre siden står hensynet til den viktige beitenæringen», står det videre.

Alstadsæter opplyser at dette ikke har vært noen stor kampanje for partiet. Dagsavisen har bedt om hva totalkostnadene har vært, men har ikke fått svar på dette.

– Tallene for mai viser at dette kostet oss 4.619 kroner, noe som er småpenger sammenlignet med de millionene av kontingent-kroner som fagbevegelsen bruker på å sponse Arbeiderpartiets valgkamp. Et parti som også betaler for søkeord på Google, skriver Alstadsæter.

LES OGSÅ: Solberg: Dramatisk når sau blir tatt av ulv

– Vanskelig sak

Denne uka møtte statsminister Erna Solberg (H) jegere og representanter for sauenæringen på Hadelandsåsen, der ulv har tatt mange sau den siste tida.

Solberg benektet overfor NTB at dette var et forsøk på å fiske etter Senterparti-velgere.

– Nei, jeg kom hit fordi dette er en vanskelig sak som regjeringen har jobbet mye med, sa Solberg til nyhetsbyrået.

Ulvebråket startet før jul da miljøminister Vidar Helgesen (H) slo fast at det bare finnes lovhjemmel til å ta ut 15 av de 47 ulvene rovviltnemndene hadde vedtatt å skyte.

Helgesens beslutning fikk sterk kritikk også i eget parti. I Hedmark Høyre meldte flere seg ut av partiet i protest, og Senterpartiet fremmet mistillit mot Helgesen.

– Sært valgkampstunt

Parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad synes søkeord-annonsen er et pussig grep fra Høyres side.

– Jeg synes dette er et sært valgkampstunt, men de har vel kanskje vært litt desperat i sakens anledning, sier Arnstad til Dagsavisen.

– Jeg tror folk vil gjennomskue Høyres forsvarsartikkel, legger hun til.

– Det er ikke uvanlig at partiene kjøper søkeord på denne måten. Har også Sp gjort dette, og i så fall knyttet til hvilke saker?

– Vi har ikke gjort det, tror jeg. Men det er sikkert ikke uvanlig for større partier som Høyre og Ap, sier Arnstad.

PORTRETT: Vidar Helgesen om ulven, døden og Ari Behn

Blodig ulvevideo

Senterpartiet har for så vidt kommunisert sitt syn i striden på annet hvis.

Dagsavisen skrev i januar om Sps blodige ulvevideo.

Videoen begynner med bilder av skuespiller Kevin Costner som holder rundt en ulv fra filmen «Danser med ulver» og teksten «Tror du på eventyr?», akkompagnert av Edvard Griegs kjente toner fra det klassiske stykket «Morgenstund». Deretter følger bilder av opprevne hundelik og ulver med blodige tenner og teksten «Men vi vet at virkeligheten er annerledes», mens temasangen fra filmen «Haisommer» spiller i bakgrunnen.

Kampanjevideoen ble kalt spekulativ av WWF-sjef Nina Jensen. Nøktern folkeopplysning, mente Senterpartiet.

LES OGSÅ: Senterpartiet fjernet omstridt ulvevideo

 

Ulvestriden

* De regionale rovviltnemndene vedtok i fjor høst en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver for vinteren 2016-2017, 24 av disse innenfor ulvesonen. Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen.

* Ifølge Justisdepartementets lovavdeling er det ikke hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire ulverevirer der rovviltnemndene åpnet for felling, fordi det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.

* Regjeringens vurdering har møtt sterk kritikk for å være for snever og ikke forholde seg til barns trygghet, eiendomsrett, jaktrettigheter og lokale næringsinteresser.

* I rovdyrforliket fra mai i fjor ble Ap, Høyre, Frp og KrF enige om et bestandsmål på fire til seks ulvekull per år. Av disse skal tre være helnorske. Dette bestandsmålet er nådd med god margin.

* 22. februar foreslo regjeringen å endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv – også der det ikke er skadepotensial. Ingen av partiene på Stortinget slutter opp om dette forslaget, heller ikke regjeringspartiene. I stedet bes regjeringen endre rovviltforskriften og sørge for en forvaltningspraksis som er i tråd med Stortingets vilje.

Kilde: NTB

Annonse