Den finske isbryteren «MSV Nordica» satte tidligere i år rekord for tidligste reise i Nordvestpassasjen gjennom blant annet Arktis. Årsaken er klimaendringer, som gjør det mulig å reise tidligere. Foto: AP Photo

Kjære velger, tenk grønt!

DEBATT: Klimakrisen er vår tid største utfordring. Den er kjempeviktig. Om vi ignorer faren, kan mange hjem om noen få tiår være ubeboelige.

Av: Bjørnar Haugstad Jåtten, fylkesstyremedlem i Rogaland AUF og organisatorisk nestleder i Stavanger AUF

Likevel velger mange norske politikere å ignorere denne faren. De tar ikke ansvaret for problemet vi selv har skapt. De tar ikke ansvar for de enorme klimagassutslippene som vesten gjennom århundrer har sluppet ut i atmosfæren og som sakte men sikkert ødelegger livsgrunnlaget vårt. Ifølge avisen Independent, mener 97 prosent av forskerne i FN at det er klimagasser som CO2 som står bak klimaendringene. Så hvorfor tviler vi fortsatt? Du tviler ikke på en kreftmedisin som 97 prosent av en gruppe forskere mener har en effekt.

Det er nettopp derfor jeg er stolt av å være med i AUF og Arbeiderpartiet. Jeg er stolt over å være med i et parti som tar denne alvorlige krisen på alvor. Nettopp derfor er høstens stortingsvalg et veivalg. Ett valg mellom en Frp- og Høyre-regjering som setter klimafornektere inn i regjering, eller en Arbeiderparti-ledet regjering, som tar tak i problemene og skaper grønne og fornybare arbeidsplasser.

Forslagene i vårt alternative statsbudsjett ville kuttet drastisk i klimagassutslippene, og hadde vist god vei mot å nå målene i Paris-avtalen. Norge og resten av verdens nasjoner har forpliktet seg til å kutte 10 millioner tonn C02 innen 2030. Vi foreslår å fornye bilparken med å stoppe salg av nye diesel- og bensinbiler innen 2025. Vi forslår en klimavennlig skipsfart.

Forslagene våre er ambisiøse, men nødvendige mål for at vi skal unngå drastiske temperaturendringer og naturkatastrofer som ville resultert i enorm flyktningkrise. Det er derfor så enormt viktig at vi får en regjering som tar situasjonen på alvor.

Jeg blir derfor kraftig provosert når KrF, her i oljefylket Rogaland, velger å bytte ut klima med Israel i valgbrosjyren sin. Det er trist og dårlig av Rogaland KrF velger å gjemme bort så viktig politikk på grunn av at saken er litt kontroversiell. At de velger å bytte dette ut mot støtte for et regime som klart undertrykker et annet folk, er fryktelig. Israel har i de siste årene okkupert landområder langt inn i den palestinske sonen. Undertrykkelsen av det palestinske folk er voldsom og voldelig. Dette kan ikke vi i land som Norge støtte. Unngåelsen Rogaland KrF har valgt å gjøre er heller ikke tilfeldig. I ett intervju med NRK innrømmer lederen av valgkomiteen i Rogaland KrF at de fjernet kulepunktet fordi at det var for kontroversielt. 

KrF er et parti som skal representere kristne verdier. Men med denne valgbrosjyren er ikke de kristne verdiene ivaretatt. Jeg er personlig kristen, og jeg mener at vi mennesker har i oppgave å ta vare på jorden. Når Rogaland KrF gjemmer bort en så viktig sak, gjemmer de ikke bare bort en enorm krise, men også en svært viktig kristen verdi. 

Både KrF og Venstre har nå i fire år støttet en regjering med klimafornektere. Når klimaminister Vidar Helgesen (jeg måtte google en god stund for å finne navnet hans) ikke vil love karbonnøytralitet i 2030, er det rart at KrF og Venstre har samvittighet til å støtte denne politikken. Helgesen sier rett ut han ikke kan garantere at de skal følge opp Parisavtalen. Om ikke verdens rikeste land kan, hvem kan da?

Dette valget er ett veivalg. Et valg mellom en Frp- og Høyre regjering som ikke tar klimaendringene på alvor, eller en Arbeiderparti-regjering som ser klimakrisen og gjør nødvendige tiltak. Et valg mellom en grønn og sikker fremtid for våre barn og barnebarn, eller en fremtid med naturkatastrofer og temperaturendringer. Valget er ditt, velg en bedre og grønnere fremtid.

Stem Arbeiderpartiet 11. september.