Lene Christensen, Åse Burgaard-Larsen, Katarina Viland og Marit L. Nedrebø i klasse 7A ved Nylund skole er skuffet over at Love-prosjektet, et felles kulturprosjekt for skolene i Storhaug bydel, ble lagt ned – men jubler for at foreldrene har gitt dem et alternativ, Minilove. Foto: Trude Havik

Kjemper videre for nedlagt skoleprosjekt

Etter at Love-prosjektet ble lagt ned, har foreldre til 7.-klassinger gått sammen for å gi barna et alternativ.

Love-prosjektet ble etablert på Storhaug i 1997 som fortsettelsen av et større musikkprosjekt for alle elever i Storhaug bydel. Formålet med prosjektet var å skape fellesskap og gi en kulturell opplevelse gjennom å lage en forestilling der elevene på 7. trinn deltok. Forestillingen ble vist for foreldre i bydelen hver vår. Skolene Storhaug, Nylund og Vassøy har samarbeidet om prosjektet. Love ble nedlagt i år. Skolene har ikke ressurser til å fortsette.

– Love har vært svært viktig for elevene i overgangen til ungdomsskolen. Det har gitt barna trygghet og forberedt dem på det som venter, sier Trude Havik, en av foreldrene som har tatt initiativ til et alternativt opplegg for elevene. 

Minilove

I mai og juni har foreldrene arrangert Minilove, fire samlinger (den siste 14. juni) hvor 7.-klassingene fra de tre barneskolene blir bedre kjent før de begynner på St. Svithun ungdomsskole.

– Elevene er fornøyde, men det er ikke ideelt at foreldrene tar denne dugnaden. Vi har ikke den pedagogiske kompetansen. Elevene har også gitt uttrykk for at de hadde blitt bedre kjent hvis de hadde jobbet med et felles prosjekt, sier Havik.

– Har gledet seg lenge

Elevene ved de tre barneskolene har engasjert seg i saken. Flere har sendt inn leserinnlegg til avisene for å si sin mening om at Love nå er lagt på is.

Havik har snakket med noen av elevene for å høre deres mening om saken. Katarina, Marit, Lene og Åse fra 7A ved Nylund skole synes det er synd det ikke ble noe av Love i år.

– Det så gøy ut og har vært en fin tradisjon, sier jentene og legger til at de hadde sett fram til det i flere år.

– Vi sosialiseres også gjennom Minilove. Det er bra at vi fikk et annet opplegg når det ikke ble Love, sier Lene Christensen. 

Skolesjef Jørn Pedersen har tidligere uttalt til RA at skolene må prioritere annerledes.

– Det har ikke blitt satt av midler til slike prosjekt. Budsjettene er strammere og da må noe kuttes. Det blir et spørsmål om hvilke prioriteringer skolen vil ta. Vi har valgt å konsentrere oss om å beholde lærerstillinger, sier han.