Kulturmiljøet Gamle Stavanger har særlig høy verneverdi, både vesentlig regional og nasjonal verneverdi, og utgjør en veldig viktig del av Stavanger bys identitet. Det må vi ta vare på, skriver Venstres Kjartan Alexander Lunde. Foto: Roy Storvik

Kjemper for trehusbyen og Gamle Stavanger

DEBATT: Venstre er bymiljøpartiet. Det har vi vært i alle år, skriver Kjartan Alexander Lunde.

Av Kjartan Alexander Lunde (V), kommunalstyret for byutvikling

Venstre er partiet som har kjempet for å ta vare på trehusbyen. Og Venstre er partiet som blant annet har kjempet for at boligblokker ikke skal skygge for mye, ikke være malplasserte, men være tilpasset omgivelsene. Ofte har vi dessverre vært i solid mindretall.

I de siste ukene har kampen stått om nybygg i Nedre Strandgate. To nybygg planlegges lagt helt inntil gamle Stavanger. De er lagt slik at de vil blokkere for noe av bygningene i Gamle Stavanger og samtidig ødelegge mesteparten av restene av de historiske terrassehagene og murer som er i området.

Venstre har i alle år vært imot blokkbygging i området her og var eneste parti som var imot da tillatelsen opprinnelig ble gitt i 2004 og 2005. Mye på grunn av at vi da ønsket å ta bedre vare på terrassehagene. Dette er siste rest av bydelens terrassehager, som var en viktig del av innbyggernes liv og overlevelsesgrunnlag fra 1600-tallet.

Nå er det gått mer enn ti år siden planene for området her ble vedtatt. Det har skjedd store endringer i politikken nasjonalt med Riksantikvarens NB!-register og bystrategi som er kommet til. Og Gamle Stavanger har blitt enda viktigere for byen vår.

De planlagte blokkene vil bryte seg inn i kulturminnet ved at en ødelegger det meste av de gjenværende terrassehagene og siktlinjer gjennom en av de mest besøkte turistattraksjonene i byen. Venstre frykter at opplevelseskvaliteten for beboere og besøkende til Gamle Stavanger vil bli drastisk forringet. Terrassehagene som blir rasert, får vi aldri tilbake. Samtidig vil den visuelle virkningen mot Gamle Stavanger være voldsom, og nybyggene bryter med byggeskikken i Gamle Stavanger.

Kulturmiljøet Gamle Stavanger har særlig høy verneverdi, både vesentlig regional og nasjonal verneverdi, og utgjør en veldig viktig del av Stavanger bys identitet. Det må vi ta vare på.

LES OGSÅ: Delte meninger om nytt museum i Gamle Stavanger

Sist måned fikk Venstre flertall sammen med flere partier i Kommunalstyret for byutvikling for at området i Nedre Strandgate må ses på i en ny runde der terassehagene tas mer vare på og nybyggene tilpasses mye bedre. Men i Formannskapet sist uke sørget Høyre, Frp, KrF og FNB  for å lage flertall for et alternativt forslag som gjør at det muligens dessverre ikke blir slik som Venstre ønsker.

Stavanger sentrum har en viktig sosial funksjon i samfunnet og er av stor kulturell og kulturhistorisk betydning. Kulturhistoriske byområder er steder for læring og opplevelse. Byens historie kan oppleves på en umiddelbar måte som aldri kan erstattes av bilder eller tekst.

LES OGSÅ: Ut mot byggeplaner rundt Gamle Stavanger

Venstre kjemper derfor alltid for å ta vare på trehusbyen. Den har som helhet en lokal, nasjonal og internasjonal verdi. Det er viktig for trehusbyens karakter og hele Stavangers identitet at vi ivaretar den på best mulig måte.

Venstre har et ønske om å foredle byenes særpreg. I lys av økende utfordringer med likhet mellom byer, vil Stavanger sentrum med en god balanse mellom gammelt og nytt, kunne tilby særegne konsepter i særegne omgivelser godt hjulpet av et større kundegrunnlag fra den økte aktiviteten i nærområdet.

Undersøkelser viser at kulturminner og kulturhistorisk bebyggelse skaper trivsel og emosjonell tilknytning som nye bydeler sliter med å få fram. Stavanger sentrum som regionsenter kan kun lykkes hvis vi også satser på kvalitet og trivsel.

LES OGSÅ: Spenning før Gamle Stavanger-behandling

Hele trehusbyen og spesielt Gamle Stavanger må tas vare på siden det er en viktigste bærer av historisk hukommelse, identitet og verdi for byen vår. Venstre har de siste årene kjempet imot flere byggeprosjekter med blokkbebyggelse rundt Gamle Stavanger. Deriblant «Monsterblokka» over Møbelgalleriet. Der var reaksjonene spontane, kontante, tverrfaglige og folkelige mot «mastodonten» i utakt med bebyggelsen rundt. Det samme gjelder høyhus tett innpå som vil skygge over Gamle Stavanger.

Vi i Venstre kjemper hver dag for å ta vare på trehusbyen og Gamle Stavanger. Venstre er bymiljøpartiet. Det er underlig at vi på nytt skal få en kamp om Gamle Stavanger.  Vi må hegne om dette viktige varemerket for Stavanger. Hver dag!

LES OGSÅ: Politiker-nei til to blokker i Gamle Stavanger