Kirke og kommers

LEDER: Kirken må være åpen for å slippe til alternative stemmer, men i tilfelle prinsessen og sjamanen er det naivt, skriver Bjørn G. Sæbø.

Märtha Louise’ forhold til den amerikanske sjamanen Durek Verrett har fått deler av mediene til å rydde førstesider på papir og nett. Den delen er uinteressant, rett og slett fordi prinsessen ikke spiller noen annen rolle i kongehuset enn å være datter til nåværende konge og dronning. Hun sa fra seg tittelen Hennes Kongelige Høyhet i 2003 for å ha muligheten til å delta i arbeidslivet, noe hun til de grader har gjort som forfatter og kursleder med alternative og spirituelt inspirerte behandlingsformer som spesialfelt.

Märtha Louise forhold til den amerikanske sjamanen er med andre ord en privatsak som ikke har annen offentlig interesse enn å pirre nysgjerrighet. Märtha Louise’ og sjaman Dureks bruk av St. Petri til samtale mellom «The Princess and the Shaman» – til en billettpris på 595 kroner - er derimot av offentlig interesse. Prinsessen og sjamanen hvis kjærlighetsforhold ble kjent like før de skulle ut på turné sammen, skal bruke et kirkerom til «samtaler» og «dialog» om selvutvikling og kjærlighet. I tillegg skal dialogprest Silje Trym Mathiassen ifølge NRK Rogaland innlede, stille kritiske spørsmål og også avslutte samtalen med sjamanen Durek Verrett.

Ordningen med dialogprester for å bygge bru mellom religioner er god, noe prestene Silje Trym Mathiassen og Odd Kristian Reme har vist lenge. Kirken må være åpen for å slippe til alternative stemmer, men i tilfelle prinsessen og sjamanen er det naivt. Märtha Louise bruker prinsessetittelen til markedsføring, og får innta St. Petri. Det er ikke Kirken som er arrangør, understrekes det fra kirkelig hold – og nettopp det at Kirken åpner dørene for et kommersielt påfunn er kritikkverdig. Det ligger i dialogens natur at Kirken har samtaler mellom kristne og representanter fra andre religioner, men selv om det gjøres forsøk på å gi «Prinsessen og sjamanen» legitimitet gjennom at en prest stiller spørsmål, ser dette ut som et knefall for kommersen.