Ketil Solvik-Olsen blir seniorrådgiver i Forus PRT

Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen blir fra 1. desember seniorrådgiver i Forus PRT, det ledende selskapet i Norge på autonome busser. Forus PRT eies av Seabrokers og Boreal.

Forus PRT var først i landet til å teste ut selvkjørende kjøretøy på norske veier, og hadde testet ut slike kjøretøy på lukket område i lang tid før lovverket åpnet for å teste på offentlig vei.

Solvik-Olsen var som statsråd med på å modernisere lovverket for å tillate autonome kjøretøy.

– Vi står midt i en rivende utvikling innen teknologi. Vi får stadig bedre og mer miljøvennlige kjøretøy, vi får stadig bedre kommunikasjonsverktøy, og vi kan samle inn, dele og håndtere stadig større mengder data. Det vil bidra til en revolusjon for hvordan vi kan levere gode tjenester innen kollektivtransport. Med stadig bedre og mer fleksible tjenester tilpasset individuelle behov, tror jeg at mange flere kommer til å velge kollektive løsninger i fremtiden. Teknologi for autonome kjøretøy vil styrke kollektivtransportens rolle i transportsektoren. Jeg er glad for å kunne bidra innen en sektor med et enormt potensial, sier Solvik-Olsen ifølge en pressemelding fra Forus PRT.

LES OGSÅ: 18-åring døde av smittsom hjernehinnebetennelse

Først i landet

Forus PRT var først ut i Norge for utprøving av selvkjørende buss som en kollektivtransportløsning sammen med Kolumbus og Forus Næringspark. Den tidligere samferdselsministeren mener at Norge har alle forutsetninger for å lykkes med innovasjon innenfor transportsektoren. 

Forus PRT ble i juli styrket med Boreal som 50 % eier av selskapet. Seabrokers har flere års erfaring innen innovasjon og teknologi, og sammen har de to eierne en strategi om å endre kollektivtransporten for fremtiden.

LES OGSÅ: – Ruset mann tok seg inn i bolig der barn var alene

– Med teknologi, erfaring, vilje og finansielle muskler for gjennomføring ligger det meste til rette for selskapet. At Ketil Solvik-Olsen nå skal jobbe sammen med oss, blir veldig spennende, sier daglig leder Linn Terese Lohne Marken i Forus PRT.

– Autonomi kommer for fullt, og vil i første omgang fungere som en tilbringertjeneste som senker folks terskel for å benytte seg av kollektivtransport og vil føre til flere og mere fornøyde kollektivpassasjerer og øke det totale behovet for kollektivtransport, sier Marken.

LES OGSÅ: Bjørn Maaseides tre tips til unge idrettsutøvere

Nasjonal testarena på Forus

– Forus PRT har nå en selvkjørende buss som skal bringe folk mellom bussveien og Vestre Svanholmen på Forus. Den er et supplement til det ordinære kollektivtilbudet. Det skal bli lettere å velge kollektivt, og Forus PRT legger til rette for nye løsninger som skal bidra til å få ned privatbilbruken, sier Marken.

LES OGSÅ: Trodde hun hadde funnet drømmemannen. Hun tok feil

Neste steg for fremtidens mobilitet er å etablere en nasjonal testarena på Forus. Seabrokers og Boreal skal sammen med sentrale aktører på Forus etablere egne områder for testing av selvkjørende kjøretøy og avansert mobilitetsinfrastruktur.

– Det er ekstremt spennende at Forus PRT jobber for en testarena. Det vil styrke oss i den internasjonale konkurransen om å utvikle teknologi og etablere arbeidsplasser. Norge ligger jo langt fremme i den teknologiske utviklingen. Vi har gode mobilnett, en befolkning som er positiv til ny teknologi, offensive kollektivselskap og god samarbeidskultur med lite hierarki. En testarena kan bli en verdifull møteplass som binder sammen bredden av norsk kompetanse, sier Solvik-Olsen, ifølge pressemeldingen.

LES OGSÅ: Tenåring døde etter trafikkulykke