Kastes ut av FNB

Toppene i Sandnes som prøvde å ekskludere Alexandra Lind fra FNB, blir selv ekskludert.

Hodene fortsetter å rulle i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger. Klokken 09.00 sendte partiets sentrale organer ut denne pressemeldingen:

"Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) har hatt ekstraordinært styremøte onsdag 2.10.2019 og har kommet til følgende vedtak:

Ellen Karin Moen og John Hov, Sandnes ekskluderes for å ha jobbet imot partiets interesser og satt partiet i et dårlig lys med sine handlemåter og uttalelser om personer og partiet, samt motarbeidet FNB sentralt. Sandnes Kommune vil bli orientert om saken.

Daniel Stephanek, Jan Eriksen, Elisabeth Velle Andersen og Kikki Christel Nyhagen, Oslo ekskluderes for å ha jobbet imot partiets interesser og satt partiet i et dårlig lys med sine handlemåter og uttalelser om personer og partiet, samt motarbeidet FNB sentralt. Oslo Kommune vil bli orientert om saken.

Vi vil samtidig også bekrefte at vårt vedtak om reversering av ekskluderingen av Alexandra Eva Lind står ved lag, og at Alexandra skal representere FNB Sandnes og FNB Rogaland i de neste 4 år.

Det har over lang tid vært uro i partiet, og vi håper nå at ved disse vedtak at vi nå kan bruke tiden på det som vi er valgt inn for å gjøre, nemlig jobbe for en best mulig politikk for våre medlemmer."

LES OGSÅ: Ingen enighet i Sandnes FNB

– Ønsker å jobbe med politikken

Leif Høybakk, styremedlem i Folkeaksjonen nei til mer bompenger, forteller RA at de etter mange uker og forsøk på å finne løsninger på problemene i FNB Sandnes, har kommet fram til denne avgjørelsen. 

– Det eksisterer ikke et samarbeid mellom FNB Sandnes og styret sentralt. Vi ønsker å komme dit at vi kan jobbe med politikken - det som velgerne valgte oss inn for, sier han. 

Høybakk forteller at det var kun styret som var til stedet under møtet da avgjørelsen ble tatt, og at Moen og Hov fikk beskjed tidligere i dag. 

– Jeg har ikke snakket med dem personlig. Vi har foreslått møter med dem tidligere, men de har alltid avlyst, sier han. 

– Vi håper ting vil roe seg nå, og bli bedre framover. Vi er positive og må ha det som utgangspunkt, og så får vi se hvordan Sandnes FNB tar det. Nå ønsker vi å komme på et nivå hvor vi kan jobbe med politikken. Vi har blitt valgt inn for å jobbe for redusering og eventuelt fjerning av bommene, legger han til. 

LES OGSÅ: Striden i FNB fortsetter

– Eneste utvei

Partileder Frode Myrhol har ikke vært med og behandlet saken, men støtter avgjørelsen fullt ut. 

Vi har sett at dette var den eneste utveien. 

Nå tror han at det omsider vil bli ro i rekkene, men at det er fare for etterdønninger av avgjørelsen. 

– Dette er en konsekvens av mange hendelser den siste tiden. Nå er det viktigste at partiet konsentrer seg om politikken, slik de skal, i stedet for å fortsette konfliktene innad, sier han. 

Dette har satt oss tilbake tidsmessig, og alle hendelsene skulle vi helst unngått å bruke tid på. Jeg er overbevist om at dette vil være en riktig avgjørelse på lang sikt, og noen eventuelle krusninger nå i ettertid av avgjørelsen får vi leve med, legger han til. 

LES OGSÅ: Disse politikerne skal styre Stavanger og Sandnes

– Ingen myndighet til å fatte overstyrende vedtak

RA har ikke lykkes i å få kommentarer fra John Hov eller Ellen Karin Moen. Alexandra Eva Lind sier til RA at hun ikke har noen kommentar til saken akkurat nå. Moen skriver i en SMS til RA at det er partiets advokat, Kine Fusche Jenssen, som kommenterer saken. 

Ellen-Karin Moen
Ellen Karin Moen. Foto: Geir Søndeland

Fusche Jenssen er advokatfullmektig i advokatfirmaet Sjødin Meling & Co, og forteller RA at hun uttaler seg på vegne av både Moen og Hov.

– Med tanke på støyen som har vært den siste tiden var det forventet at FNB ville komme med et slikt vedtak. Vi er imidlertid av samme oppfatning hva gjelder innblanding fra sentralstyret til FNB som vi var ved forrige vedtak. Vi mener de ikke har myndighet til å fatte overstyrende vedtak, ettersom FNB Sandnes og FNB sentralt er hvert sitt rettssubjekt. En slik vedtakskompetanse de her utøver har ikke hjemmel i verken lovverk eller i vedtekter, sier Fusche Jenssen. 

– FNB Sandnes har forsøkt å ha en dialog med sentralstyret, men det stoppet opp tirsdag. De klarer ikke å komme til enighet, og dette er resultatet, legger hun til. 

Fusche Jenssen påpeker at sentralstyret ikke har muligheten til å fatte vedtak om å ekskludere Moen og Hov, og at dersom de skal få gjennomført dette må de gå rettens vei. 

– Moen og Hov er skuffet over at dialogen stoppet opp fra FNB sentralt sin side, og at de ikke evner å stå samlet, sier hun. 

Til retten

Hva gjelder bakgrunnen for saken, ekskluderingen av Lind, så forklarer Fusche Jenssen at FNB Sandnes har valgt å kjøre prosessen som en arbeidsrettslig prosess på grunn av mangel på klare lovhjemler, avtaleverk og vedtekter.

Denne prosessen og kompetansen til partiet skiller seg fra FNB sin innblanding da det her er snakk om et vedtak innenfor egen organisasjon, og ikke et vedtak som skal være gjeldende for et annet rettssubjekt.

– De har valgt å ikke uttale seg uten samtykke fra den det gjelder da saken er behandlet som en personalsak. FNB Sandnes har ikke fått opphevet taushetsplikten sin av Lind, til tross for at de har spurt om tillatelse, sier hun.