Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm er klar på at LDO mener hijabforbudet ved Blidensol sykehjem er ulovlig. Foto: Ina Inglingstad

– Kan ikke nekte ansatte å bruke hijab

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm er klar på at Blidensol sykehjem ikke har lov til å nekte ansatte å bruke hijab i arbeidstiden.

– Vi har kommet til at vedtaket ved Blidensol sykehjem er ulovlig. Det er i strid med bestemmelsen om tros- og livssyn, og vil være en begrensning i det religiøse uttrykket, sier Bjurstrøm til RA.

Uttalelsen kommer etter at sykehjemmet ble klaget inn til LDO av to ansatte ved sykehjemmet. Nå har altså Bjurstrøm konkludert med at Blidensol bryter loven.

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte saken. 

– Hensynet til pasientene er alltid et relevant hensyn, men vi må vurdere om dette er et faktisk hensyn som må tas. Det er ikke lagt fram dokumentasjon for at det er tilfellet, da er ikke hensynet lovlig og nødvendig, mener Bjurstrøm.

LES OGSÅ: Blidensol sykehjem forbyr hijab

Hun påpeker at mange andre helseinsitusjoner har hijab som en helt vanlig del av arbeidsantrekket, og det fungerer helt fint.

Selv om det i enkelttilfeller vil kunne rettferdiggjøres å ta spesielle hensyn til enkeltpasienter, er Bjurstrøm klar på at et generelt forbud er lovstridig.

– Vi lever i et flerkulturelt samfunn. Dette må vi bare få orden på, sier hun.

Kan klage

Nå som LDO har kommet med en formell uttalelse i saken, ligger det en forventing om at Blidensol sykehjem enten retter seg etter vedtaket eller klager saken inn til Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Da vil nemnda fatte et vedtak basert på begge parters uttalelser. 

Hvis ingen av partene vil føye seg, vil saken sannsynligvis havne i rettssystemet. Da blir det domstolen som avgjør om de ansatte ved Blidensol sykehjem får gå med hijab på jobb.

Kirsten Smedvig, nestleder i driftsstyret ved Blidensol sykehjem, skriver følgende i en e-post til RA:

«Styret har nylig mottatt Likestillings- og diskrimineringsombudets vurdering av sykehjemmets vedtak om generell og nøytral uniform, og styret forholder seg nå til den klageretten og klagefristen som er gitt oss.»

Styremedlem Thomas Middelthon har også kommentert saken overfor Stavanger Aftenblad.

– Dette er bare en rådgivende beslutning. Derfor gjør det ingen forskjell. Vi har merket oss at en liknende sak gikk like til Høyesterett i Danmark, der det endte med at et pleiehjem hadde full rett til å nekte sine ansatte å gå med hijab, sier han til avisen.

– God begrunnelse

Per Haarr, direktør for oppvekst og levekår i Stavanger kommune, sier følgende om LDOs vedtak til RA.

– Stavanger kommune har hatt en oppfatning om at hijabforbudet strider mot lovverket. Derfor er det ikke overraskende for oss at det kommer en slik konklusjon. Min forventning er at Blidensol sykehjem tar dette til etterretning og omgjør vedtaket.

Begrunnelsen fra LDO for hvorfor dette er i strid med lovverket er god og burde være tilstrekkelig.

LES OGSÅ: To ansatte politianmelder Blidensol sykehjem

LES OGSÅ: Hijabsynsing på sykehjem

LES OGSÅ: – Hijabforbudet skyldes holdninger

LES OGSÅ: – Blidensol fyrer opp under rasismebålet