Kan gå mot ny KrF-strid

KrF-topper er uenige om landsmøtevedtaket medfører at partiet skal søke regjeringssamarbeid med venstresiden dersom forhandlingene med Solberg-regjeringen mislykkes.

 

Denne uka satte en KrF-delegasjon, med nestleder Kjell Ingolf Ropstad i spissen, seg ned ved forhandlingsbordet overfor representanter fra regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre. Dagsavisen har vært i kontakt med en rekke fylkesledere i KrF både på rød og blå side. Samtlige understreker, i litt ulike ordelag, et ønske om at de pågående regjeringsforhandlingene lykkes.

Men dersom det ikke skjer, er det duket for ny KrF-strid om veien videre.

– Vedtaket er klart

På det ekstraordinære landsmøtet i november ble nemlig et forslag om å fortsette i opposisjon avvist. Det ble dermed knesatt et prinsipp om at KrF skal søke regjeringsmakt. I forslaget som til slutt ble vedtatt, gis stortingsgruppen handlingsrom til: «(...) først å søke mulighetene for å kunne gå inn i Solberg-regjeringen bestående av Høyre, FrP og Venstre».

Intervjuer Dagsavisen har gjort med en rekke fylkesledere, avdekker at den blårøde konfliktlinjen i partiet lever i beste velgående. Fylkesleder i Telemark, Erik Næs, er én av dem som mener at vedtaket tilsier at KrF skal gå til venstresiden dersom forhandlingene med Solberg-regjeringen strander.

– Ja, det er slik jeg mener vedtaket klart skal forstås. Det ble signalisert allerede på landsstyremøtet 28. september. En samlet partiledelse sa da at KrF må i regjering, sier Næs.

Han tilhørte det røde mindretallet i KrF som ville følge partileder Knut Arild Hareide til et mulig samarbeid med Sp og Ap.

Næs sier han ikke tror på strid i partiet om tolkningen av vedtaket, fordi det ifølge ham «må bare forstås på én måte».

Det er imidlertid ikke den eneste tolkningen som råder i partiet.

Fikk du med deg denne? Århundrets funn fra middelalderen

– Ingen automatikk

– Det er ingen automatikk i det, slik ser hvert fall ikke jeg det, sier fylkesleder i Østfold, Brynjar Høidebraaten som var en del av flertallet som ønsker regjeringssamarbeid på blå side.

– Dersom vi ikke kommer i mål med forhandlingene nå, må det i hvert fall bli et landsstyremøte der vi diskuterer veien videre. Man tolker jo gjerne slike vedtak på ulike måter, og kanskje tolker jeg det slik jeg selv ønsker, sier han.

Fylkesleder Per Sverre Kvinlaug i Agder var også en del av det blå flertallet. Han mener vedtaket kan tolkes til å åpne for venstregang, men har likevel en advarsel.

– Først og fremst har jeg fokus på at vi nå er i forhandlinger som et flertall på landsmøtet ønsket. Så er det slik at dersom vi ikke lykkes, så rykker vi umiddelbart tilbake til opposisjon. Men jeg er klar over at det ligger i vedtaket at vi videre kan velge noe annet, så jeg stenger ingen dører, sier Kvinlaug, som legger til:

– Dersom vi mot formodning ikke skulle lykkes, så er det nødvendig med en fot i bakken – da må partiet ta en grundig runde på hva vi skal gjøre, sier Kvinlaug, som setter et spørsmålstegn ved hvor realistisk det er «å bare hoppe over til den andre siden». Han mener også at KrF må ta innover seg at prosessen har kostet partiet mye.

Les også: Jeg dro på åpninga av miljøhovedstadsåret, så du skal få slippe

– Åpent hva som skjer

For etter at Hareide i en tale til landsstyret i september pekte mot venstre, startet et kappløp mellom rød og blå side i partiet. Prosessen hardnet til og ble etter hvert preget av mistro, og beskyldninger om renkespill og dolkestøt.

Fylkesleder i Vestfold, Laila Eliassen, tilhører også det blå flertallet som stakk av med seieren på landsmøtet. Hun mener det er «åpent hva som skjer» dersom de pågående forhandlingene feiler. Om en mulig strid i partiet dersom det skjer, og det da blir fremmet krav om å gå til venstresiden, sier hun:

– Jeg tror ikke det blir en ny strid, men jeg tror at en del ikke vil føle seg vel med det. Men det er klart, det kan jo bli strid. Noen har tatt avgjørelsen på landsmøtet tyngre enn andre.

Fylkesleder Hege Iren Fossum i Buskerud, som også var blå landsmøtedelegat, sier at hun oppfatter vedtaket slik at det kan være et alternativ å gå mot venstre dersom forhandlingene mislykkes.

– Men det er ikke sikkert det er grunnlag for å gjøre det, det må vi hvert fall se på, sier hun.

Leder i KrF Kvinner, Oddbjørg Minos, karakteriserer en venstrevending som «en teoretisk mulighet».

– Det er slik jeg tolker vedtaket, sier hun.

– Når et flertall på landsmøtet vedtok at vi skulle søke samarbeid med den sittende regjeringen, så må vi gjøre det som er mulig for å få til det.

– Dersom denne problemstillingen settes på spissen, tror du at det da blir strid i partiet om tolkningen av landsmøtevedtaket og veien videre?

– Da tror jeg vi uansett må ta en fot i bakken og nøye vurdere hva partiet skal gjøre i neste omgang, sier Minos, og legger til at hun ikke utelukker fortsatt opposisjonstilværelse som et alternativ på linje med det å skulle søke regjeringssamarbeid med venstresiden.

Fikk du med deg denne? Nancy Pelosi er USAs mektigste kvinne

– Bevisst formulering

Leder i Nordland KrF, Ingelin Noresjø, som var en av Hareides røde delegater, er av en annen oppfatning. Mislykkes forhandlingene nå, kan KrF gå til venstresiden.

– Jeg tolker det på den måten. Vedtaket har en bevisst formulering om først å søke samarbeid med høyresiden. Underforstått at man holder det åpent at vi kan gå til den andre siden. Men jeg legger til grunn at vi lykkes nå. Selv om jeg sto på rød side, aksepterer jeg landsmøteflertallet.

Svein Iversen, fylkesleder i Troms og Finnmark, er enda klarere. Han mener kjernen i vedtaket er at KrF kan samarbeide begge veier, og sier at hans tolkning er at KrF skal gå til venstresiden om Solberg-forhandlingene mislykkes.

En annen rød KrF-er, Akershus-leder Per Willy Dahl, bekrefter at han tolker vedtaket på samme måte.

– Nå er jeg jurist, og tenker kanskje litt firkantet. Men jeg kan ikke se noen annen måte å tolke det på. Men hva som er den politiske realiteten, er et annet spørsmål.

Tidligere har Tore Storehaug og Geir Bekkevold, Hareides støttespillere i stortingsgruppa, sagt til Dagsavisen at de mener vedtaket åpner for et regjeringsforsøk med Sp og Ap. Det samme bekreftet parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan, som regnes for å tilhøre den borgerlige siden i partiet.

Både Ropstad og Olaug Bollestad har tidligere sagt at de mener KrF også kan samarbeide med venstresiden, men via kommunikasjonssjef Mona Høvset avviser de å la seg intervjue om hvordan de tolker landsmøtevedtaket.