Aps Jonas Gahr Støre og Frps Siv Jensen (t.h.) leder begge partier som sier ja til eggdonasjon. Erna Solberg (t.v.) leder et Høyre på gli. SV og Venstre sikrer allerede flertall på tinget.

Kan enes om flere saker

Ap kan få flertall med regjeringen i flere saker som vil svi for KrF. Eggdonasjon er et av temaene som flere av Aps fylkesledere gjerne får igjennom.

Av Maria De Rosa og Vilde Blix Huseby

– Jo mer av Aps politikk, jo bedre. Jeg er for eggdonasjon, og er for å få gjennomslag for det, i likhet med andre punkter i Aps politiske program, sier Frode Jacobsen, fylkesleder i Oslo.

I likhet med flertallet av Arbeiderpartiets fylkesledere mener han partiets viktigste jobb nå er å få gjennomslag for partiets politikk.

Det kan gi flertall for en rekke saker som har vært fredet i den forrige stortingsperioden – blant dem en rekke bioteknologiske spørsmål.

Kommentar: Må slåss fra sak til sak (Arne Strand)

Viktigst med Ap-saker

Inntil videre er det striden om Lofoten som har fått mest oppmerksomhet, etter at Ap-leder Jonas Gahr Støre tirsdag vedgikk at konsekvensutredning kan bli en sak Ap kan samarbeide med regjeringen på.

Men en runde Dagsavisen har tatt til Arbeiderpartiets fylkesledere viser at de er åpne for samarbeid om langt flere saker.

Av de 12 av 19 fylkesledere som Dagsavisen har snakket med, er det ikke alle som vil nevne konkrete saker på et «så tidlig tidspunkt» etter valget.

Men de er alle klare for å utnytte handlingsrommet det gir når Høyre og Frp ikke lenger kan sikre seg flertall med bare KrF eller bare Venstre som i forrige periode.

– Det er helt åpenbart at det er en skjørere parlamentarisk situasjon nå enn i forrige periode. Det gir oss et spillerom for å slåss for de sakene vi er opptatt av, understreker Karianne Tungen, fylkesleder i Sør-Trøndelag.

KrF har blitt jokeren som statsminister Erna Solberg er avhengig av for å sikre seg fortsatt makt. Partiet har dermed mulighet til å felle regjeringen i framtida om de blir for provoserte.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Bio-saker

Bioteknologispørsmål, Lofoten og for store skatteletter er blant sakene som har blitt trukket fram av KrFere selv som sentrale her.

Men selv om Ap-leder Jonas Gahr Støre nå har avvist at han selv vil fremme forslag om konsekvensutredning i Lofoten for Stortinget, vil flere andre saker naturlig komme på banen de neste fire årene.

– Det kommer garantert til å bli debatter om bioteknologi i Stortinget de neste fire årene. Det vil jeg sette penger på, sier Stein Erik Lauvås, fylkesleder i Østfold.

Les også: – Eggestokkene mine tar fyr

Flertall for eggdonasjon

Flere betente spørsmål om bioteknologi har allerede blitt utsatt av den sittende regjeringen, der hensynet til KrF har veid tungt. Spørsmålet om Norge skal åpne for eggdonasjon og assistert befruktning til enslige er to slike saker.

Det er allerede flertall for eggdonasjon på Stortinget i dag, med både Ap, Frp, Venstre og SV som sier ja til å åpne.

Jokerpartiet KrF sier derimot klart nei til eggdonasjon. Og i dette spørsmålet har den sittende regjeringen ikke konkludert mens de har hatt en samarbeidsavtale med KrF.

Det til tross for at de kom med avklaringer på flere andre bioteknologi-saker i en egen stortingsmelding før sommeren.

Og selv om Høyre ikke selv har konkludert i eggdonasjons-saken, er det ventet at diskusjonen vil tvinge seg på allerede fra neste år. Partiets landsmøte kunne ha stemt for eggdonasjon allerede i år – hvis ikke Erna Solberg selv hadde rykket ut og advart mot å forhaste seg. Flere Høyre og Frp-politikere har også gått aktivt ut i media og bedt helseminister Bent Høie snu og si ja til eggdonasjon.

Les også: – Utrolig irriterende

NIPT og tidlig ultralyd

Når slike saker dukker opp i Stortinget de neste fire årene, kan vi komme til å få helt andre utfall enn før, påpeker Lauvås i Østfold.

– Det blir et interessant storting, fordi Erna Solberg gjorde ikke et brakvalg, men klarte seg med nød og neppe. Det parlamentariske grunnlaget nå er veldig annerledes enn i forrige periode, understreker Lauvås.

Blant andre bioteknologispørsmål som kan bli behandlet er assistert befruktning for enslige. Her er både Ap, SV og Venstre for. Frp og Høyre har ikke konkludert. Men noen av deres egne helsepolitikere har åpnet for det.

Tidlig ultralyd og hvorvidt blodprøven NIPT skal tilbys alle gravide er også betente spørsmål. Alle disse sakene vil svi hardt for KrF om de går gjennom i Stortinget.

Les også: Varig vern av Listhaug

For mye kompromisser

Jon Rolf Næss, som er fylkesleder i Aust-Agder Ap og sitter i partiets sentralstyre, svarer bekreftende på at eggdonasjon er én av sakene hvor det er naturlig for Ap å søke samarbeid med regjeringen.

– Stortingsgruppa er forpliktet til å jobbe for å få gjennomslag for programmet vårt, og da må vi søke samarbeid der det er naturlig, framhever han.

Fylkeslederne trekker også fram andre mer generelle saker som samarbeid om samferdselsprosjekter som områder de kan kunne sikre flertall med regjeringen på framover.

I likhet med flere av fylkeslederne Dagsavisen har pratet med, er Næss imidlertid tydelig på at Ap har vært et for utydelig opposisjonsparti de siste fire årene og må bli mer kompromissløse i neste periode.

– Jeg føler vi må være hardere i klypa når det gjelder kompromisser. Vi skal få fram vår politikk, og da er det nettopp det som er viktigst. Da bør vi heller gå på tap i Stortinget enn å kompromisse, sier Næss.

Når Dagsavisen spør fylkeslederne om det er noen saker de kan kompromisse med KrF på, for å «lokke» dem over på sin side, er det nesten ingen som kommer med konkrete svar.

Kommentar: Ørnen har landet – igjen (Hege Ulstein)

Holder døra åpen for KrF

– Hvis KrF vil bidra til å få gjennomslag for mer Ap-politikk, er det fint, svarer Jacobsen i Oslo på det.

– Så du vil ikke prøve å gi dem noen seire?

– Nei, jeg tenker på hva som er best for Ap jeg.

Flere peker likevel på at Ap bør jobbe for at KrF ikke blir «et nikkeparti» til en regjering bestående av Høyre, Frp og Venstre.

– Det er viktig å fortsette å ha døra åpen for KrF. Jeg tror veien til makt i framtida går gjennom samarbeid, og det må partiet forholde seg til. Spenningene på borgerlig side er store. KrF og Venstre har valgt to ulike retninger, så at de borgerlige skal få alle budsjettene sine gjennom den neste fireårsperioden, stiller jeg meg tvilende til, sier fylkesleder Per Vidar Kjølmoen i Møre og Romsdal.

Les også: Ap og de blåblå kan åpne for konsekvensutredning utenfor Lofoten

Les også: Får ny jokerrolle