Bildet er fra befaringen i Randabergveien i midten av januar. F.v. Tom Kåre Idsal, Kari Raustein (Frp), Gunn Jorunn Aasland, Hildegunn Hausken, Kjartan Alexander Lunde (V), Egil Olsen (H) og Per-Endre Bjørnevik (KrF). Fra h. ser vi Tone Brandtzæg (H), Mats Danielsen (Frp). Beboer Marianne Idsal fortalte politikerne konsekvensene for beboerne. Foto: Roy Storvik

Kampen om bomstasjonen er over

Anken på plassering av bomstasjon i Randabergveien ble avvist av flertallet av politikerne i formannskapet.

Tom Kåre og Marianne Idsal og resten av Steinkopfstykket borettslag i Randabergveien har lenge kjempet for å unngå master på en ny bomstasjon rett utenfor stuevinduet. Bystyret har allerede vedtatt plasseringen av bomstasjonen, men vedtaket ble anket til formannskapet. Torsdag ble ankesaken behandlet.

LES OGSÅ: Nytt håp for beboerne – kan forsinke bomringen

– Det er spesielt ett borettslag som lider under plasseringen av denne bomgalgen. Det er innlysende for de fleste at det hadde vært bedre å plassere bommen noen meter lenger nord. Jeg stiller meg veldig tvilende til saksbehandlingen, sa Frode Myrhol, gruppeleder i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB). 

Foruten å få kritikk for ordet «bomgalge», var hovedargumentet fra motstanderne at en flytting av bomstasjonen ville trenere hele arbeidet med bypakke Nord-Jæren, bussvei og sykkelstamvei.

– En flytting og en ny sak kan fort utløse klager fra andre innbyggere, mente Per A. Thorbjørnsen (V).

LES OGSÅ: Kjemper for utsikt på Randabergveien:Tøff bomstasjonskamp

– Det avgjørende for oss er svaret fra Statens vegvesen. En flytting vil medføre ny reguleringsprosess og utsetting av saken i Stortinget. Bussveien og sykkelstamveien er avhengig av framdriften. Vi kan ikke spille russisk rulett med gjennomføringen av dette, sa Kari Nessa Nordtun.

Borettslaget fikk støtte av hele fire partier, FNB, Frp, Sp og SV. Det var til liten nytte når tre av disse partiene kun har én representant i formannskapet. Mot fem stemmer ble anken avvist.