Astrid Håvarstein, Gunnvor Hustoft og Arnhild Nordbø i Kampen menighet reagerer kraftig på at deler av menigheten må betale bompenger for å komme seg til gudstjeneste. Foto: Stein Roger Fossmo

Kampen menighet splittes av bomringen

Kampen menighet splittes når nye bomstasjoner settes i drift neste år. Bekymringen er stor.

Kampen menighetsråd har henvendt seg til ordfører Christine Sagen Helgø med bekymring for hva som skjer når bomringen rundt det indre av Stavanger kommer.

– En bomring vil åpenbart medføre ulemper for menigheten. Personlig er jeg mest bekymret for effekten i kirketiden, men Kampen menighet har også mange andre aktiviteter, blant annet en stor speidergruppe. De fleste kan sykle, men det vil slå ut for eksempel for bevegelseshemmede, sier leder i Kampen menighetsråd, Tor Hauken, til RA.

Barn, eldre og uføre

Menighetsrådet slår fast at bomringen slik den nå er plassert vil påvirke kostnadsfri tilgang til kirken for deler av menigheten, og rådet ber myndighetene legge vekt på dette når bomstasjoner og veisperringer skal settes opp.

LES OGSÅ: Markerte motstand mot bompenger

Menighetsrådet reagerer på at brukere må betale bompenger for å besøke sin lokale kirke, og viser til at det er urimelig overfor barnefamilier som kjører barna til arrangement og aktiviteter i kirken, og eldre og uføre som er avhengige av transport.

Nord og vest

Bomstasjoner i Nedre Stokkavei og på Randabergveien vil føre til at den delen av menigheten som bor i nord og vest, må ut med betydelig med penger for eksempel når de skal i gudstjeneste. En stor del av kirkesognet ligger utenfor bomringen.

– Det er problematisk når det settes opp bomstasjoner innenfor et kirkesogn. Dette er heller ikke et forhold som neppe begrenser seg til Kampen menighet, heller, sier Hauken.

– Delt i to

Harald Asche, som er medlem i menighetsrådet, har engasjert seg mye i saken.

– Det kommer bomstasjoner i Nedre Stokkavei og Randabergveien. Hvis dette blir innført, vil menigheten vår bli delt i to. Det er en dårlig måte å plassere bomstasjoner på, sier Asche, og peker på at lokale veier stenges i tillegg.

Frykter effektene

Kirkegjengere frykter utslagene av ny bomring.

– Det er mange eldre på Kampen. Hva med dem som er bevegelseshemmede? Hva med minstepensjonister med dårlig råd? I dag tør ikke folk å si «Vi har ikke råd», sier Arnhild Nordbø, som også sitter i menighetsrådet, og som er bekymret for hva det vil koste småbarnsfamiliene.

Rundt bordet under kirkekaffen sånn var det bare én mening om bomstasjonene.

– Det er bånn, sier Astrid Håvarstein.

Gunnvor Hustoft sogner til Kampen fra gammelt av, bor nå på Tasta, men går fortsatt i Kampen kirke.

– Jeg har gått i menigheten i alle år. Nå er jeg nødt til å kjøre bil for å komme meg til kirken, sier Hustoft, som spør seg hva veiavgiften går til, og prisen for å sette opp og drifte bomringen.

LES OGSÅ: Enighet om 25 milliarder i bompenger