Fra fjorårets 8. mars-markering i Stavanger. Foto: Kjersti Riiber

Kampdagen 8. mars

DEBATT: Marthe Knutsen Styremedlem, Haugalandet AUF Likestilling- og inkluderings-ansvarlig, AUF i Rogaland

Av: Marthe Knutsen, Styremedlem, Haugalandet AUF, Likestilling- og inkluderingsansvarlig, AUF i Rogaland

Gratulerer med dagen, alle sammen! I dag feirer vi alle kamper vi har vunnet, og forbereder oss på omkamp med alle vi har tapt. Vi har mye å være stolt over, kjære Norge. Vi kan ha kvinnelig statsminister, finansminister, LO-leder og NHO-leder uten at noen hever et øyebryn. Sammenlignet med situasjoner verden rundt, er Norge et stort forbilde. Vi er et av verdens mest likestilte land!

Kvinnebevegelsen har vist veien. Det har blitt bevist at samfunnet kan endres. Krav til næringslivet virker! Kvotering virker. Aktiv likestillingspolitikk gir uten tvil resultater. Å inkludere far i svangerskapspermisjonen har ført til at flere kvinner har kunnet deltatt aktivt i arbeidslivet og samfunnet, og samtidig gjort det lettere for menn å være gode fedre.

Det lønner seg å være blant verdens mest likestilte land. Faktisk lønner det seg enda mer at norske kvinner er i arbeid, enn det norske oljefondet.

Vi kunne ikke vært hvor vi var hadde det ikke vært for den norske modellen. Den er kjempet fram av kvinner som organiserte seg og som sto på kravene om at vi selvfølgelig skulle ha like rettigheter som menn! Det kunne fort vært annerledes. Nettopp derfor bruker vi denne dagen til å feire kvinnene som var modige nok til å gå foran.

Likevel er vi ikke helt i mål. Arbeidslivet vårt preges fremdeles av tradisjonelle kjønnsmønstre. Tilfeller hvor kvinner og menn blir møtt med skepsis og diskriminering eksisterer fortsatt. Vi ser at det gjøres altfor lite for å sikre et mer likestilt arbeidsliv. I snitt tjener menn 530.000 kroner mens kvinner tjener 350.000. 35 prosent av alle kvinner jobber deltid og Norge har fortsatt et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene i Europa. Fedre i Norge har ikke samme mulighet til å være hjemme med barna. Vi kan ikke kutte i et av de beste likestillingspolitiske virkemidlene vi har!

Høyre- og Frp-regjeringen har satt likestillingen i revers, og vi må fortsette å kjempe hver dag for å sikre alle en oppvekst i et samfunn som gir muligheter til alle, helt uavhengig av kjønn. Dagen 8. mars har ikke gått ut på dato; den blir mer viktig.

Likestilling oppstår ikke av seg selv med mindre vi kjemper målbevisst for det.

Vi har enda en vei å gå, men med en aktiv politikk, mot og vilje når vi målet.

Gratulerer så mye med dagen!