Sahfana M. Ali og Stavanger Ap vil ha full drift av Lervig sykehjem i 2018. Rådmannen legger opp til at bare 102 av de i alt 123 sengeplassene skal tas i bruk når sykehjemmet i Østre bydel står klart om et drøyt år. FOTO: ROY STORVIK

Kamp for full Lervig-drift og Sandnes-skole

Stavanger Ap vil kjempe for full drift på Lervig sykehjem fra 2018. Sandnes Høyre vil stoppe skolekuttene.

Flertallspartiene i Sandnes legger fram sitt budsjettforslag i dag, før formannskapsmøtet. Stavanger formannskap behandler budsjettet torsdag.

Opposisjonspartier i begge byer utfordrer Rådmannen og partiene som har makten både sør og nord for Forus.

Ap i Stavanger vil kjempe for full drift av Lervig sykehjem når det står ferdig. I Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan er budsjetter med 102 plasser i 2018, totalt vil det være rom for 123 pasienter.

– Vi ønsker å legge inn 12,3 millioner kroner ekstra slik at alle de 123 plassene kan tas i bruk fra 2018 av. Vi kan ikke ha tomme sykehjemssenger når det står rundt 60 personer i kø for å få sykehjemsplass. Det er et stort behov, også fordi korttidsplassene blir tatt opp av pasienter som blir liggende for lenge, noen i påvente av fast sykehjemsplass, sier Aps fraksjonsleder Sahfana M. Ali, til RA.

– Venter lenge

Ap vil ha heldøgns omsorgsplass eller sykehjemsplass når brukerne trenger det.

– Slik situasjonen er i dag i kommunen, venter eldre i mange måneder før de kan få plass på sykehjem. Dette er spesielt krevende for brukere som er veldig syke, trenger heldøgnsomsorg og er avhengig av sine pårørende, sier Ali.

Da saken var oppe til behandling i kommunalstyret for levekår for et par måneder siden var samtlige partier enige om å ta i bruk alle plassene i Lervig Sykehjem fra 2018.

– Nå gjenstår det å se om flertallspartiene prioriterer full drift av Lervig i 2018.

– Hvordan har Ap tenkt å finansiere de ekstra 12,3 millionene i drift i 2018?

– Helheten i vårt alternative budsjett er ikke ferdig i detalj, men vi vil for eksempel foreslå å kutte i utgifter til politikere ved å legge ned kommunalstyret for finans, og redusere politikerhonorarene med 20 prosent, sier Ali.

Kamp for Sandnes-skolen

Sandnes Høyre vil ta bort kuttene i skoler og barnehager, og er opptatt av å ha nok lærerstillinger.

– Det er allerede omstilt og effektivisert i Sandnes-skolen, men nå er det vanskelig å kutte mer. Det går ikke an å omstille tiden det tar for elever å lære, sier Høyres gruppeleder Thor Magne Seland til RA.

I juni vedtok bystyret å kutte 180 millioner kroner i løpet av fire år, Rådmannen foreslår å øke summen til 220 millioner kroner, der 70 millioner kroner skal tas fra skole og barnehage.

Høyres forslag til inndekning er blant annet konkurranseutsetting, som de mener vil spare kommunen 50 millioner kroner i løpet av fireårsperioden. De vil også hente inn 8 millioner kroner i utbytte fra Sandnes tomteselskap, omdisponere 10 millioner kroner av pensjon, kutte skoleanlegg i sentrum og ny helsestasjon i Langgata 72.

Høyre i Sandnes godtar – trolig i motsetning til posisjonspartiene – eiendomsskatt på verk, bruk og næring, som kan gi kommunen rundt 30 millioner kroner i året.

– Jeg er spent på hvor posisjonen vil finne disse pengene, sier Seland.