«Kamp for bymiljøpakken»

KRONIKK: Vi må redde, ikke uthule bymiljøpakken, skriver Per A. Thorbjørnsen (V).

Det er nesten ikke til å tro. Statens vegvesen bommet grovt på trafikktellingen i bymiljøpakken på Nord-Jæren. Det viste seg altså at nedgangen ikke var på hele ti prosent, men kun tre prosent. Det er et trafikkhav i mellom. En slik skivebom representerer en skandale. Det var journalist Ståle Frafjord i Rosenkilden/Stavangerregionens Næringsforening som satt seg ned en kveldsstund og begynte å regne. Kontrollregne. Dobbeltsjekket. Tok tallene med til Statens vegvesen, som bekreftet. En strålende journalistisk jobb av Frafjord!


Jeg er enig med alle som sier at «avsløringen» vedrørende reell trafikkutvikling er særdeles alvorlig. Jeg er uenig med alle som velger å bagatellisere! Bypakken uthules. Det nye flertallet i Stavanger må tette igjen hvis vi skal være i nærheten av å nå nullvekstmål og klimamål! LES OGSÅ: Uenige om rushtidsavgiften bør beholdes


Men det skjer ikke. Påtroppende ordfører Kari Nessa Nordtun sier til i Stavanger Aftenblad at flertallet står fast på at «rushtidsavgiften skal fjernes og at Stavanger fortsatt vil jobbe for å kutte bomavgiften ettermiddagstid og helg». Det er heller ikke til å tro. Der i gården gjør ikke de nye tallene inntrykk. Det er så oppsiktsvekkende at det knapt finnes ord. Miljøpartiet De Grønne er med i den nye konstellasjonen. De elsker bompenger. De har forsvart rushtidsavgiften iherdig. Ja, de har stått fjellstøtt i kampen for rushtidsavgift og bompenger.  Nå fjernes rushtidsaviften og antall bompengepasseringer blir ytterligere redusert. Var det dette MDG mente i valgkampen da det ble hevdet at «klima kommer først»? De har sannelig litt av en jobb foran seg i den nye konstellasjonen. For det nye flertallet tar ikke de nye tallene inn over seg. De velger å overse fakta. Det er alvorlig.


De nye tallene som er avdekket må få konsekvenser for innretningen av bymiljøpakken. Men de nye tallene er først er det særdeles kjedelig for en kompetansebedrift som Statens vegvesen, for det andre har styringsgruppen fattet vedtak i sist møte på fullstendig feil grunnlag, og for det tredje er kombinasjonen feil tall og styringsgruppens vedtak en total uthuling av bymiljøpakkene.  Nå er faktisk målene om nullvekst i biltrafikken lenger unna en på veldig lenge. Dette er særdeles alvorlig. Konsekvensene av de nye tallene må gi en skjerping av pakken, ikke uthuling.
Nå må styringsgruppen for Bymiljøpakken snarest sette deg ned og tilpasse vedtak de nye tallene.  Med fjerning av rushtidsavgiften og de nye punktene som er vedtatt i Stavanger kommer biltrafikken til å øke de neste månedene.  Det er stikk i strid med regjeringens intensjoner om at nullvekstmålet står fast.


Faktisk er det slik at bompenger generelt og rushtidsavgift ikke har virket etter hensikten når vi nå får servert de nye tallene. Folk har kjørt nesten like mye som før.  Det er litt overraskende fordi trafikken noen steder er merkbart mer fremkommelig, men sannsynligvis er det blitt merkbart mindre fremkommelig andre steder.  


Hvis ingenting skjer vil biltrafikken øke.  Dette er en miljøpolitisk krise.  Utslippene kommer til å øke.  Kampen for bompenger og rusjtidsavgift kan ikke være over.  De som håper  det, må tro om igjen hvis de er på lag med klimakampen.
I forrige uke kom nok en klimarapport fra FN. Klimaendringene skjer raskere enn vi hadde trodd til nå. Havet stiger betydelig utover dette århundret. Vi som er politikere i dag har et stort ansvar å forvalte miljøet på en bærekraftig måte. Det gir som konsekvens store og små miljøtiltak. Et av de het bymiljøpakken på Nord-Jæren. Det håper jeg fortsatt at det gjør når Staten og kommune her på berget skal forhandle om bymiljøpakken.  


Vi i Venstre på Nord-Jæren har kjempet for bymiljøpakken. Belønningen  er en storbyregion med stadig renere luft, mindre klimautslipp, som blir stadig grønnere, som har mindre støy, barnehager nært der folk bor, og hvor det er enkelt å ta grønne valg. Vi er på vei dit. Vi må bare gjennomføre dugnaden først. Bymiljøpakken er en dugnad for våre barns og barnebarns skyld.  Den grønne framtidsrettede byregionen er innenfor rekkevidde. Nå må vi bare jobbe oss frem dit. Sammen.  
Vi må bare for all, all del ikke miste styringsfart her lokalt på Nord-Jæren!


Det er så oppsiktsvekkende at det knapt finnes ord.