Landbruksministeren vil møte svinenæringen for å diskutere forholdene for dyra, etter flere meldinger om problemer.

Kaller svinenæringen inn på teppet

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) har kalt svinenæringa inn til et møte etter at det er avdekket flere tilfeller av dårlig dyrehold i grisehus i Rogaland.

Ifølge Nationen har landbruksministeren invitert Kjøtt- og fjærfebransjens landsforbund, Mattilsynet, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsvin og Nortura SA til et møte for å diskutere hvordan «utfordringer med dyrevelferden kan løses».

–Mattilsynet har nylig avlagt dyrevelferdsrapporten for tredje tertial 2017. Videre har Mattilsynet en pågående tilsynskampanje med slaktegriser i Rogaland. Foreløpige resultater fra tilsynskampanjen og funn fra dyrevelferdsrapporten gjør det nødvendig å øke myndighetenes oppmerksomhet knyttet til velferdsutfordringene i norsk svineproduksjon, heter det i et brev til næringsaktørene fra Landbruks- og matdepartementet.

Møteinnkallelsen skjer etter at Mattilsynet har avdekket en rekke alvorlige brudd på dyrevelferdsloven i grisehus i Rogaland.

Dale har allerede tidligere krevd opprydning i svineholdet, senest i forbindelse med et besøk på landbruksmøtet som fant sted på Varhaug på Jæren nylig.

– Dere får sjansen først selv. Men om dere ikke bruker den, kommer jeg til å tøffe meg, truet Dale bøndene, ifølge lokalavisen Jærbladet.

Tidligere lørdag varslet Nortura at de ikke lengre vil ta imot dyr fra bønder som gjentatte ganger bryter med god dyrevelferd.

(©NTB)