Kaller inn til pressekonferanse angående Tina Jørgensen-saken

Cold case-enheten har nå levert sin rapport angående Tina Jørgensen-saken.

I oktober 2016 anmodet politimesteren i Sør-Vest politidistrikt Seksjon for alvorlige uoppklarte saker i Kripos, den såkalte Cold case-enheten, om å gå gjennom den uoppklarte drapssaken der Tina Jørgensen ble funnet drept 26. oktober 2000.

Kripos har nå levert sin rapport, der de konkluderer med at politidistriktet bør iverksette videre etterforskning, men i et begrenset omfang.

I forbindelse med dette holder politiet pressekonferanse i dag kl. 13.00.

Kripos vil informere om sitt arbeid med saken og anbefalingene til videre arbeid i Sør-Vest politidistrikt.

Politidistriktet har fortsatt det formelle etterforskings- og påtaleansvaret i saken.

Rapporten er et straffesaksdokument og er ikke offentlig.

Etterforskningsmessige hensyn vil begrense hvilke opplysninger som nå kan gjøres kjent for offentligheten.

Følgende personer vil være tilstede under pressekonferansen:

Politimester i Sør-Vest politidistrikt, Hans Vik

Politiinspektør og leder for Seksjon for alvorlige uoppklarte saker i Kripos, Espen Erdal

Politioverbetjent på Seksjon for alvorlige uoppklarte saker i Kripos, Ingrid Tveit

 

Fakta om drapet på Tina Jørgensen:
 • 24. september 2000 forsvant 20 år gamle Tina Jørgensen sporløst etter å ha tilbrakt kvelden på byen sammen med kjæresten. En storstilt leteaksjon ble gjennomført i Stavanger-området.
 • 26. oktober 2000 ble liket av Tina Jørgensen funnet ved en tilfeldighet i en dreneringskum på parkeringsplassen ved Bore kirke på Jæren. Obduksjonen viste at hun ble slått i hjel.
 • 31. oktober 2001 ble Tinas kjæreste og tidvis samboer siktet for drapet på 20-åringen. Han ble løslatt etter å ha sittet varetektsfengslet i sju uker.
 • 23. desember 2002 fikk han muntlig beskjed om at politiet frafalt siktelsen mot ham. Det formelle brevet med beskjeden om at siktelsen var frafalt, kom først i april 2004. I februar 2005 fikk han i Stavanger tingrett 50.000 kroner i oppreisning og 138.500 kroner i erstatning for det økonomiske tapet han ble påført som følge av siktelsen.
 • Sakene ble henlagt i 2003.
 • 16. september 2015 ble en 36 år gammel mann fra Lyngdal pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Tina Jørgensen.
 • 17. september 2015 ble ytterligere tre menn pågrepet og siktet i saken.
 • Bakgrunnen for pågripelsene var et lydopptak som ble sendt til politiet av en tipser. På lydopptaket forteller en av mennene at han og de tre andre sto bak drapet. Mannen tilsto da han ble pågrepet, mens de tre andre nektet for å ha noe med drapet å gjøre.
 • 9. oktober 2015 ble alle de fire siktede mennene løslatt.
 • 12. september 2016 henla Riksadvokaten saken mot de fire og begrunner henleggelsen med «intet straffbart forhold».
 • 18. oktober 2016 opplyste cold case-enheten i Kripos at de skulle se på den 16 år gamle drapssaken.
 • 23. september 2017 ble boka «Da Tina ble drept» gitt ut. Forfatter Erlend Frafjord skriver blant annet at politiet i etterforskningen av drapet er blitt tipset om en mann som er voldtektsdømt, og som siden ble drept.
 • 26. april 2018 konkluderte Kripos med at saken bør etterforskes videre, men i et begrenset omfang. (NTB)

Saken oppdateres!