Julia Eikeland fra AUF i Rogaland inn i sentralstyret i AUF

På AUF-landsmøtet i oktober blir trolig den 20- årige Stavangerjenta, Julia Eikeland, valgt inn i sentralstyret til AUF

Det melder AUF Rogaland i en pressemelding. 

Den 15-18 oktober skal AUF avholde sitt 54. ordinære landsmøte.

AUF i Rogaland er godt representert i sentralstyret, med 28 delegater.

Ifølge pressemeldingen har AUF i Rogaland de siste årene hatt et høyt medlemstall, på omtrent 1000 medlemmer.

På landsmøte er den tidligere fylkeslederen, Julia Eikeland, innstilt som nytt sentralstyremedlem .

– Det er veldig hyggelig å bli vist denne tilliten av valgkomiteen. Hvis landsmøte ønsker, så er jeg utrolig klar for å gjør en stor jobb for organisasjonen vår, sier Eikeland, i pressemeldingen. 

Eikeland har vært aktiv i organisasjonen i 5 år, og hatt en rekke verv.

Hun melder at hun er veldig glad for at hun nå kan få mulighet til å representere Rogaland i AUFs øverste organ.

– Jeg er også veldig glad for at Astrid Willa Eide Hoem fra Møre og Romsdal er innstilt som ny leder. Hun er en sterk politisk stemme, med en samlende kraft som jeg tror AUF vil tjene seg godt med sier Eikeland.