John Peter Hernes mener forslaget SR-Bank nå har kommet med i stadionsaken åpner for dialog, men han ser ikke hvorfor kommunens pant skal frafalle. FOTO: ROY STORVIK

John Peter Hernes (H): – Skritt i positiv retning

Høyres gruppeleder John Peter Hernes stiller seg i utgangspunktet positiv til det siste forslaget fra SR-Bank om å gå inn på eiersiden i Viking stadion. Men han skjønner ikke hvorfor panten til Stavanger kommune skal droppes. De andre flertallspartiene har også flere spørsmål rundt forslaget.

Følg RA Sporten på Facebook!

– Jeg tenker at dette må vi se nøye på. Men det virker som et veldig bra skritt i en positiv retning. Spesielt fra banken, sier Hernes til RA.

Han er dog klar i talen på hva aberet er:

– Jeg skjønner ikke hvorfor vi skal slippe noe pant i anlegget for å få dette til. Det stiller jeg meg spørrende til, og noen av mine jurister ser også på dette nå. Det koster ikke banken og Viking noe at det pantet står. Det er der bare for å sikre kommunens posisjon. Vi har gitt en gave for å få bygget stadion og at den blir brukt til idrettsformål, tilføyer han.

LES OGSÅ: Banken foreslår refinansiering og at de overtar 49 prosent av stadion

Vil vite mer om avtalen

Hernes mener det er spesielt positivt at tankene om en engangssum i forhåndsleie er tatt bort.

– Det er en vesentlig forskjell fra et scenario hvor vi betaler en stor forskuddsleie. Så må det beskrives nærmere hva vi får i forhold til leien.

Hernes minner om at kommunen har slike avtaler på mange anlegg.

– Kan en løsning hvor dere slipper å bygge et nytt eliteanlegg på Madla være en del av dette mot at andre klubber får benytte stadion om behovet kommer?

– Ja. Det er absolutt noe vi må se på. Så kan vi eventuelt slippe å bygge et slikt anlegg på Madla og heller se på mer kapasitet i et rent treningsanlegg der, sier han.

LES OGSÅ: Dette skjer ved en Viking-konkurs

– Bør åpne for bredt flertall

Hernes mener at dette nå ligner noe som er forretningsmessig fornuftig. Høyre og flertallspartiene vil nå drøfte forslaget ganske umiddelbart.

– Så må vi se på forslag til vedtak basert på andre forutsetninger. Vi må også finne ut om vi kan få et bredt flertall for dette i bystyret. Dette bør også være noe Ap kan vurdere. Jeg håper ingen er ute etter å gjøre det vanskelig for Viking.

LES OGSÅMolde ønsker seg Haugen

Kunstgress et sentralt tema

Selv om flertallspartiene virker enige i at man nå er nærmere å kunne se en god løsning – og fornøyde med at det er bevegelse – er det fortsatt store ubesvarte spørsmål i saken.

Bjarne Kvadsheim (Sp) peker på tre konkrete punkter.

– Det mangler et vesentlig punkt om hvorvidt det skal legges kunstgress og hvem som skal betale. Så mangler det detaljer rundt hva som menes rundt bidrag fra kommunen i henhold til rådmannens innstilling. Det tas for gitt at det er behov for en langsiktig leieavtale. Det siste er selvsagt pantekravet på 70 millioner. Jeg ser ikke gode grunner for at det skal slettes, sier Kvadsheim.

Han forventer at Viking kommer på banen med klare svar på punktene.

– Det verste du kan gi politikere er halve saker som krever lesning mellom linjene. Vi vil ha fakta på bordet, sier han.

Christian Wedler (Frp) uttrykker også glede over at banken og Viking har kommet med en skisse.

– Her er det disse partene som har hovedrollen i dette dramaet. Kommunen skal bare ha en birolle, sier han.

Wedler skal bruke de neste timene og dagene til å forstå saken bedre – og se på det han også peker på som hull i forslaget.

Det er nærliggende å tro at Frp øyner en løsning de kan leve med, men det er fortsatt et stykke igjen.

– Så er vi opptatt av at når vi skal gjøre en slik stor transaksjon så skal den stå i mer enn et kvarter. Det krever en jevnbyrdighet i hva de ulike partene bidrar med. Så får vi se hvordan vi tilpasser.

Frp var for øvrig eneste parti som var i mot da Viking ble flyttet til Jåttåvågen. De ville ikke bidra til finansiering og så det ikke som en kommunal oppgave.

– Om vi gir opp posisjonen vår med pantet på 70 millioner er pengene tapt for alltid. Så må vi bruke de neste dagene på å finne ut om de er det uansett. For oss handler ikke dette om makebytte. Det er 50 millioner ekte penger fra bykassen og en svært ekte tomt til 20 millioner.