Politiførstebetjent Bjørn Thorleif Vanvik leder den nye etterforskningen av den 13 år gamle drapssaken. Nå får han forlenget etterforskningen, og kan bruke både sommeren og høsten på å undersøke de 145 nye tipsene som har kommet inn.

Jobber videre med Tina-saken

Politiet har bestemt at de skal forlenge den «nye» etterforskning i Tina-saken.

- Vi har en del arbeidsoppgaver som gjenstår og dette såpass mye at vi har fått mer tid til å jobbe med saken, sier politiførstebetjent Bjørn Thorleif Vanvik som leder den nye etterforskningen av den 13 år gamle drapssaken.

I utgangspunktet skulle dette arbeidet pågått fram til påske. Så ble tiden forlenget fram til 3. mai.

Nå har politiinspektør Ernst K. Rossebø og påtaleleder Bjørn Andersen besluttet at Vanvik og resten av etterforskningsgruppen skal fortsette fram til 7. juni.

- Vi er veldig glade for dette og det er stort av arbeidsgiver har gitt oss lov til å jobbe med denne saken og at politimesteren tar seg råd og sier at dette skal det jobbes med, sier Vanvik.

Ingen «cold case»

I motsetning til andre tilsvarende saker Vanvik har jobbet med er Tina-saken ingen såkalt «cold case».

- I andre saker med så stor informasjonsmengde jeg har vært med på har saken på mange måter død ut. Her er det ikke slik. Vi får stadig ny informasjon, foretar avhør og samtaler og samler gammel og ny informasjon. Det kan være forskjellige ting som gjør at folk vil snakke med oss nå og ikke da, sier han.

Samtidig sier Vanvik at det er mye som skal sjekkes og fortsatt mange gjøremål i forbindelse med saken.

- Vi må prøve å gjenskape hva som har skjedd, gjøre de rette valgene og trekke i de rette trådene.

- Har dere kommet lenger i forhold til å oppklare saken?

- Det er vanskelig å svare på om vi har kommet lenger. Men folk leser om saken fjernt og nært. Folk er engasjerte i saken og det må være noen der ute som vet noe. Vi mangler den aller siste biten der noen kan fortelle det forløsende. Og det er dette vi har et stort ønske om å få.