Ordfører Christine Sagen Helgø (H) avviser kritikken fra SVs Eirik Faret Sakariassen. FOTO: ROY STORVIK

– Jo da, vi skal skape 10.000 arbeidsplasser

Stavanger-ordføreren tilbakeviser SV-kritikken om Høyres valgløfte om 10.000 arbeidsplasser.

SVs gruppeleder Eirik Faret Sakariassen har etterlyst tall for nye arbeidsplasser i etterkant av Høyres valgkamputspill om 10.000 nye arbeidsplasser (se faktaboks), og spurte om dette bare var et valgløfte som ikke lar seg gjennomføre i praksis.

– Bystyret har også vedtatt at vi skal legge til rette for minst 10.000 arbeidsplasser innen 2020. Det må da være greit og positivt at noen tør å sette seg et mål. Det er lett å kritisere, men jeg håper vi kan stå sammen i dette arbeidet, sier Christine Sagen Helgø til RA.

Hun står fast ved at det var riktig og nødvendig å avvise å svare Sakariassen i formannskapet, siden Bjørg Tysdal Moe hadde svart i kraft av fungerende ordfører i kommunalutvalget.

– Jeg er underlagt et regelverk jeg må følge, sier Sagen Helgø.

LES OGSÅ: SV-Eirik: – 10.000 jobber bare et valgløfte?

10.000 nye? Ja!

Hun er klar på at hun og kommunen arbeider målrettet med jobbskaping.

– Vi skal skape minst 10.000 nye jobber innen 2020. Vi jobber med målrettede tiltak, og jeg vil fortsette å jobbe knallhardt for å skape minst 10.000 nye arbeidsplasser. Kommunen kan ikke gjøre dette alene, vi må samarbeide med andre aktører, som Næringsforeningen, Greater Stavanger, Universitetet, innovasjonsmiljøene og næringslivet generelt, sier Stavangers førstedame, og peker også på et eget ekspertutvalg ledet av Harald Espedal, som har pekt ut satsingsområder for å skaffe nye arbeidsplasser.

Ordføreren kan ikke tallfeste hvor mange nye arbeidsplasser hun har bidratt til så langt.

– Jeg har ikke konkrete antall. Stavanger kommune skal ikke skape arbeidsplassene. Vi skal legge til rette ved å skape en mer attraktiv by og region, med fortsatt gode tilbud innen skole og barnehager, god infrastruktur, ved å arbeide for å opprettholde flyruter og ved å tilby innbyggerne god livskvalitet, men Næringsforeningen drar nå i gang et opptellingsbarometer for nye arbeidsplasser, sier Sagen Helgø.

Hva med Johan Sverdrup?

Hun avviser SVs jobbskapingskritikk ved å nevne ett navn: Johan Sverdrup.

– Vi må skape nye arbeidsplasser, og bevare de vi har innen eksisterende næringer. Stavanger kommune og Høyre har vært med og sørget for at utviklingen på norsk sokkel skal fortsette. Det er fremdeles store funn som skal bygges ut. Vi skal leve av olje og gass 50 år til. Bare i fase 1 av byggingen av Johan Sverdrup er det bruk for 51.000 årsverk. Driftsorganisasjonen vil ha 4000 ansatte. Denne utbyggingen stemte SV imot (i Stortinget), sier Sagen Helgø.

Intreprenørskap – at selskap og bedrifter selv utvikler nye produkter, enten i egen bransje eller på andre områder – er et annet område Stavanger-ordføreren vil legge til rette for. Hun peker eksempelvis på Smed T. Kristiansen AS, som har gått fra å produsere rør for petroleumsnæringen til å lage sykkelstativ og utepeiser, Laerdals vei fra lekebiler til akuttmedisin og simulatorer og Jørpeland-bedriften Comrod som har gått fra å produsere fiskestenger til antenner for NASA. Hun trekker også fram Egersund Group, som har gått fra fiskegarnproduksjon til for eksempel å produsere innredninger som fanger opp oljesøl og kan lede isflak bort fra plattformer.

LES OGSÅ: LEDER: De 10.000 nye jobbene

40 mill. i vekstfond

 Sagen Helgø lokker også med et vekstfond på 40 millioner kroner over to år til de som vil opprette nye arbeidsplasser.

– Hvilke andre kommuner har det? Det er mye penger, men vi venter vi skal få mye igjen for dette, sier ordføreren.

Hun trekker også fram Innovation Dock, Mess&Order, Absinthen, Hermetikken, Erfjordgata 8 og SR Banks gründerfellesskap som steder for nyskaping, ulike tiltak som dels støttes av Stavanger kommune.

Helse, IKT og mat er også områder der Sagen Helgø ser store muligheter for nye arbeidsplasser.

– Jeg ser et veldig stort potensial for nye arbeidsplasser innen mat, kanskje særlig havbruk. Vi jobber for å få lagt mer av havbruksforskningen hit.

– Ta vare på talentene

Arbeidsledigheten er nå på 5 prosent i Stavanger, landsgjennomsnittet er 3,1 prosent.

– Vi må ta vare på talentene, og det er utrolig viktig at vi får de som er unge og andre spesielt utsatte på arbeidsmarkedet tilbake i jobb, og beholde kompetanse i regionen. Derfor må vi skape nye næringer, for ikke alle som slutter i oljebransjen skal tilbake dit, sier Sagen Helgø.

Mulighetsterminalen

Hun hadde selv ideen til Mulighetsterminalen, et samlingssted i den tidligere Utenriksterminalen der ledige kan få hjelp og inspirasjon.

– Nav er ikke stedet man blir inspirert til å komme i gang med jobbskaping. Nå har Mulighetsterminalen fått avleggere både i Sandnes (kalt Mulighetssentralen), Sola og Arendal, og vi får stadig vekk telefoner fra ordførere med spørsmål om Mulighetsterminalen, sier Sagen Helgø, som for øvrig har bakgrunn som jurist i det som het Fylkestrygdekontoret i Rogaland.

Kompetansetorget, der Ipark videreformidler praksisplasser, er et tiltak kommunen støtter med penger til den ansatte som organiserer.

– For øvrig et tiltak Sakariassen stemte mot. Jeg møtte nylig en mann som gjennom Kompetansetorget hadde fått jobb gjennom å bruke sine kunnskaper som boreingeniør i en annen bransje, sier ordføreren,som også slår i bordet med en lokal tiltakspakke på 26 millioner kroner til vedlikehold og 77 millioner fra regjeringen, som går til for eksempel andre byggetrinn av Tasta skatepark og Hillevåg torg.

– Vedlikehold

– Vedlikehold gir arbeidsplasser med én gang, det kreves ikke regulering, det blir ingen venting, særlig viktig for byggenæringen nå, sier Sagen Helgø.

– Kommunens nye boligselskap skulle få fart på vedlikeholdet av kommunale bygninger. Nå, snart ett år etter valget, har det knapt kommet i gang?

– Jeg hadde ønsket det hadde gått fortere, men samtidig har det vært viktig å rigge både boligselskapet og utbyggingsselskapet på en god måte, sier Stavanger-ordføreren.

Fornybar

«Fornybar», energiproduksjon med vind, sol og andre fornybare energikilder, er et annet satsingsområde for Sagen Helgø.

– Ble du skuffet da Fornybarfondet med 20 milliarder kroner ikke var på plass da regjeringen la fram revidert nasjonalbudsjett nå i mai?

– Nei, jeg hadde forstått lenge at den endelige lokaliseringen ikke kom på plass nå. Det er ikke så mange arbeidsplasser i selve lokaliseringen. Det viktige er at Stavanger-regionen har mye av den industrien som det skal investeres i. Jeg har veldig stor tro på at fondet blir lagt til Stavanger, noe mange politikere har jobbet mye dugnad for, sier ordføreren.

LES OGSÅ: Vil ha plan for 10.000 jobber

Ville ha svar

SVs Eirik Faret Sakariassen undres over at han ikke fikk svar fra ordføreren i formannskapet.

– Jeg må si jeg synes det er veldig synd at ordføreren ikke ville gi innbyggerne et skikkelig svar på hvordan hun skal bidra til å skape minst 10.000 nye arbeidsplasser. Med et så konkret løfte som hun ble gjenvalgt på må ordføreren og Høyre gi alle de uten arbeid et skikkelig svar, sier SVs gruppeleder.

Han lister opp noe av SVs oppskrift mot ledigheten:

– SV nasjonalt vil bruke statens offensive handlingsmuligheter til å holde verftsindustrien gående, til å skape flere grønne arbeidsplasser og skape et bærekraftig næringsliv. Det er brukt mye mer penger på skattekutt enn på tiltak på Sør- og Vestlandet. Det vil SV snu. Vi må bruke mye mer på teknologioverføringsprogrammer fra olje og gass til andre sektorer, ha flere ingeniører ansatt i kommunen, styrke IKT-arbeidet og klimatilpasse norske kommuner. Det bør bli lettere for teknologer å bli lærere. Dessuten: Kommunen må kjøpe varer og tjenester fra lokale gründere.

Følg RA på Facebook og Twitter!