Innføringen av standardiserte tobakkspakninger er et av mange eksempler på at jeg har prioritert folkehelse lenge, skriver Bent Høie (H) i dette innlegget. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

– Jeg er en folkehelseminister

DEBATT: Folkehelse har vært et satsingsområde for regjeringen lenge.

Av Bent Høie, helse- og omsorgsminister (H)

Røyking er den viktigste enkeltårsaken til sykdom og tidlig død i Norge. Innføringen av standardiserte tobakkspakninger er ett av mange eksempler på at jeg har prioritert folkehelse lenge. Både i ord og gjerninger.

I et innlegg 14.juli ber Kjersti Toppe (Sp) om å få en folkehelseminister. Hun peker på at en vellykket helsepolitikk bør måles på nedgang i sykdom og behandling, og ikke det motsatt. Toppe har rett i at det er viktig for en helseminister å satse på forebygging fremfor reparering, men hun tar grundig feil når hun påstår at jeg ikke prioriterer folkehelse.

Jeg vil benytte anledningen til å minne henne om politikken jeg har ført siden 2013. Den viser at jeg har vært folkehelseminister helt siden jeg overtok ansvaret for Helse – og omsorgsdepartementet.

Jeg har allerede nevnt innføringen av nøytrale tobakkspakninger for å forebygge at barn og unge lar seg friste til å begynne med tobakk. La meg nevne noen flere eksempler:

* Vi har lagt frem en folkehelsemelding der vi likestiller fysisk og psykisk helse.

* Vi har laget et eget program for folkehelse i kommunene sammen med KS.

* Vi har styrket skolehelsetjeneste og helsestasjoner med mer enn én milliard.

* Vi har sørget for flere hundre nye psykologer som kommer til å ta del i det forebyggende arbeidet i kommunene.

* Vi samarbeider med matvarebransjen for å gjøre de vanligste matvarene sunnere. 

* Vi har laget en nasjonal handlingsplan for bedre kosthold.

* Vi har innført rotavirusvaksine for spedbarn i barnevaksinasjonsprogrammet.

* Vi tilbyr gratis HPV-vaksine til unge kvinner født mellom 1991 og 1996.

* Vi har satt av penger i revidert nasjonalbudsjettet til HPV-vaksinasjon for gutter i barnevaksinasjonsprogrammet fra skoleåret 2018/2019.

* Vi har begynt arbeidet med en ny reform for eldre som handler om å hjelpe eldre til å mestre livet og forebygge fysiske og psykiske plager.

Det stemmer at innsatsen for bedre folkehelse ikke skjer ved raskere og bedre behandling. Innsatsen for bedre folkehelse skjer der folk lever livene sine. Folkehelse handler om å ha en jobb å gå til. Det handler om gode venner og et trygt oppvekstmiljø. Det handler om å bli sett og akseptert for den du er. Det handler om å tilrettelegge for at folk skal få leve et best mulig liv.

Toppe ber om en minister med ansvar for folkehelsesatsingen i alle sektorer. Jeg synes det er en dårlig idé. Folkehelse er altfor viktig til at bare én minister skal ha ansvaret for det alene.

Jeg er en folkehelseminister, men jeg er ikke den eneste.

Sammen med blant andre kulturministeren, kunnskapsministeren, samferdselsministeren, kommunalministeren, arbeidsministeren sørger jeg for at forebygging er en prioritet i regjeringen.