Ja, vi har forstått alvoret

Det siste året har oljedebatt tatt av i Norge. I tider virker debatten preget av bare to synspunkter. Enten er vi som jobber i olje en del av problemet eller er vi en del av løsning, skriver Federico Juárez Perales (H).

Skrevet av: Federico Juárez Perales, kommunestyrekandidat #36 i Stavanger Høyre, petroleums-ingeniør, tidligere leder for 
Norsk Petroleumsforening Ung, medlem i konferansekomiteen for ONS Young 2020.

Det siste året har oljedebatt tatt av i Norge. I tider virker debatten preget av bare to synspunkter. Enten er vi som jobber i olje en del av problemet eller er vi en del av løsning. Sannheten er at vi er både en del av problemet og en del av løsningen. Det er verken en smart strategi å legge ned næringen så fort som mulig eller å la det produsere til den siste dråpen. 

Det finnes en generasjon av unge mennesker, menn og kvinner som tror på og jobber i olje for fremtiden. Vi er moden nok til å forstå at verden trenger norsk olje og gass for det grønne skiftet og at vi må også planlegge for en fremtid uten. Vi jobber daglig for å finne og produsere mer olje for å løfte  millioner av mennesker i verden ut av fattigdom, opprettholde den norske velferdsstaten samtidig som vi bruker vår engasjement og kompetanse for å skape en utslipssfri næring og grønnere fremtid for alle. Vi leverer energi til en verden som trenger det, slik at sammen kan vi bygge opp en fornybar fremtid raskest mulig. 
Men hvorfor trenger man fortsatt olje og gass når fornybart vokser så raskt? Jo, fordi olje og gass er mer enn bare energi. Olje og gass er også transport, vei, bygg, mat, vann, klær, sko, medisiner, råvarer, teknologi og innovasjon. Oljenæringen driver innovasjon på høyeste nivå. Petroleumsteknologi er en type teknologi som kan bare sammenlignes med romteknologi og å sende mennesker til verdensrommet. Det er ikke tilfeldig at flere petroleumsstudenter har blitt tilbyd praksisperioder og sommerjobber hos NASA i USA.

Og hvorfor trenger vår største og viktigste næringen flere unger? Hvordan kan ungene i dag være en viktig brikke i kampen mot klimaproblemene ved å jobbe i den norske olje og gass bransjen? Jo ved å drive innovasjon, teknologiutvikling og nye kunnskap som kan ta verden inn i det grønne skiftet raskere ved å redusere klimagassutslippene samtidig som vi unngår at fattigdom tar av i verden igjen. Olje og gass er nødvendig i overgangen til fornybart og i kampen mot fattigdom. 

For å oppnå denne visjonen trenger vår industri nye kunnskap og dette er noe både næringen og akademia tar på alvor. Flere oljeselskaper har overført en del av sin virksomhet til fornybart fordi disse prosjektene er både lønnsome, innovative og nødvendige for verden. Akademia har også tatt aksjon. For eksempel, Institut for energi- og petroleumsteknologi ved UiS har søkt om å endre navnet på utdanning fra petroleumsteknologi til energi- og petroleumsteknologi. 

Norge leder allerede verden som en av de landene som produserer minst klimagass utslipp per oljefat produsert. Derfor bør vi vise verden hvordan å etablere en petroleumsvirksomhet som produserer minimalt utslipp av klimagasser samtidig som vi øker levestandarder på hele verdensbefolkningen. 

Nå er valgkampen i gang og vi trenger politikere som har bredere og bedre forståelse på den jobben vi gjør og på den råvaren, teknologien og innovasjon vi leverer til verden. Bare slik kan vi tilrettelegge for bedre politikk for alle. Om du er engasjert i politikk eller i en grønnere fremtid slik jeg er, så besøk oss, besøk en oljearbeider. Bli kjent med den jobben vi gjør og hvor viktig den er for vår grønnere fremtid. 

Vi trenger politikere som har forståelse for jobben vi gjør.