Ja til 31 Bjergsted-boliger

Kommunalstyret for byutvikling ga Base Property klarsignal for bygging av 31 leiligheter i Bjergsted.

SVs Heidi Helgadottir Leite gikk mot byggeprosjektet i krysset Tastagata og Tanangergata, basert på at boligene ville få for mye støy og eksos.

De øvrige politikerne fulgte ikke SVs argumenter.

– Dette er et bra prosjekt, i et område der det har vært lite ny boligbygging, og her vil vi få et ungt, friskt miljø, mente Mads Danielsen (Frp).

– Jeg deler ikke skepsisen. Jeg har selv bodd i området, og det er ikke så mye trafikk at det er fare for at uteluften blir dårlig, sa Frode Myrhol (FNB).

Fornøyd

Kari Nessa Nordtun (Ap) var også fornøyd med prosjektet.

–  Det har mange store leiligheter, og bare én leilighet under 40 kvadrat. Alt i alt er det et prosjekt, og det er grunnen til at vi støtter reguleringsendringene, kommenterte Aps fraksjonsleder.

Hun fikk støtte av Kjartan Alexander Lunde (V).

SVs forslag om å avvise prosjektet fikk bare partiets egen stemme.