KRITISK: MDG-politiker Shoaib Sultan var generalsekretær i Islamsk Råd Norge (IRN) fra 2007 til 2010. Han mener det er grunn til å sette spørsmålstegn ved om IRN har utspilt sin rolle.

– Islamsk Råd gjør kanskje mer skade enn noe annet

Tilliten til Islamsk Råd Norge er sterkt svekket, mener tidligere generalsekretær Shoaib Sultan.

 

Islamsk Råd Norge (IRN) ligger med brukket rygg etter at det i går ble kjent at regjeringen setter en stopper for statsstøtten. Samtidig har fem nye moskeer valgt å trekke seg ut av den muslimske paraplyorganisasjonen.

Det betyr at IRN har mistet nær halvparten av de 80.000 medlemmene organisasjonen hadde i vår. Som Dagsavisen kunne melde i går, er det nå snakk om at utbryterne starter sin egne, muslimske organisasjon.

Shoaib Sultan var IRNs første generalsekretær fra 2007 til 2010 og kjenner organisasjonen fra innsiden. I dag sitter han i bystyret i Oslo for Miljøpartiet De Grønne (MDG) og er spesialrådgiver i Antirasistisk Senter.

Sultan forteller at han synes situasjonen IRN har havnet i er trist.

Bakgrunn. Leder i Dagsavisen: Riktig om Islamsk Råd

– Tilliten svekket

– Det er trist at vi er kommet der vi er nå. Vi trenger noen som kan fylle den funksjonen IRN har hatt, og det er viktig at vi fortsatt har dialog mellom trossamfunn, medier og storsamfunnet, sier Sultan.

Han mener det kan settes spørsmålstegn ved om IRN har utspilt sin rolle.

– Tilliten til IRN er sterkt svekket, om ikke borte, og jeg er usikker på om den kan bygges opp igjen, sier Sultan, og legger til:

– IRN var en unik organisasjon og et godt tiltak i den virkeligheten vi befinner oss i, men den har sklidd ut og gjør nå kanskje mer skade enn noe annet. Derfor spør jeg meg om det er bedre å starte noe nytt, sier Sultan, som ikke ønsker å uttale seg om den nåværende generalsekretæren i IRN, Mehtab Afsar, eller konflikten mellom ham og styret.

Flere har tatt til orde for at Afsar burde trekke seg fra IRN, blant annet Venstres Abid Raja. Det har stormet rundt generalsekretæren etter at IRN i vår ansatte en nikabkledd administrasjonskonsulent. I tillegg har styretrøbbel, ugyldig oppsigelse av generalsekretæren og underslag ført til uro i organisasjonen.

Det har ikke lyktes Dagsavisen å få en kommentar fra Afsar tross gjentatte henvendelser de siste par dagene, men til Aftenposten uttalte han tirsdag at han ikke har planer om å gi seg. Heller ikke andre i IRNs styre har besvart Dagsavisens henvendelser.

– Trengs selvransakelse

Akhtar Chaudhry, tidligere stortingsrepresentant for SV, mener medlemsorganisasjonene må ta sin del av ansvaret for at IRN sliter.

– Det som trengs, er en grundig selvransakelse, sier Chaudhry.

Han peker på flere årsaker:

* Medlemsorganisasjonene har ikke skjønt hvordan de skal ha en dialog med storsamfunnet.

* Det er tilfeldig hvilke medlemmer organisasjonene sender til rådsmøtene i IRN. Det fører til kaos fordi de til enhver tid møtende rådsmedlemmene blant annet har makt til å avsette generalsekretæren.

* Organisasjonene bidrar ikke nok til økonomien i IRN.

– Det handler også om organisasjonskultur. Det hadde ikke vært mulig i en annen organisasjon at en så splittende generalsekretær blir sittende så lenge at han til slutt klarer å senke hele skuta, sier Chaudhry.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Innkaller til møte

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har tidligere gått ut i Dagsavisen og varslet at de vurderer å avslutte samarbeidet med Islamsk Råd, blant annet på grunn av samarbeidsvansker med generalsekretær Mehtab Afsar.

Styreleder Britt Strandlie Thoresen forteller at STL skal ha et møte for alle sine 14 medlemsorganisasjoner i ettermiddag. Hun ønsker ikke å forskuttere rådets beslutning, men sier følgende:

– Nå har departementet sagt sitt, og det har vært ulike stemmer fremme i offentligheten, og det er klart at dette er en del av helhetsbildet.

 

Bekrefter utmeldelse

FIKK NOK: – Vi har lenge vært misfornøyd, sier talsperson for én av de fem moskeene som har meldt seg ut av IRN.

Dagsavisen har vært i kontakt med samtlige av de fem moskeene og organisasjonene som mandag valgte å melde seg ut av Islamsk Råd Norge (IRN): Center Rahma, Peshawa Tro og Kultursenter, Al-Khidmat, Islamic Cultural Centre Norway og Imam Bediuzzeman Camii.

Talsperson Hilmi Yesiltas i sistnevnte forteller at moskeen over lengre tid har vurdert å forlate IRN.

– Vi har lenge vært misfornøyd med at IRN ikke spiller den rollen de var tiltenkt, sier Yesiltas.

Han nevner generalsekretær Mehtab Afsar som en viktig årsak til utmeldelsen.

– Når de første fem moskeene meldte seg ut, burde han tatt hintet og sagt opp frivillig i stedet for å tviholdt på stolen. Hele rådet kan falle sammen.

På spørsmål om Imam Bediuzzeman Camii vil melde seg inn i en ny sammenslutning, svarer Yesiltas at moskeen avventer.

– Vi ønsker ikke splittelse. Vi har meldt oss ut for å vise vår misnøye. Om IRN går tilbake til sine røtter, er det mulig at vi melder oss inn igjen.