«Intet nytt under solen i Hillevåg?»

KRONIKK: Ambisjoner om å styrke bomiljø og levekår må følges opp i konkrete politiske vedtak.

Av: Anders Fjelland Bentsen, nestleder Stavanger Arbeiderparti, Hillevåg

Ambisjoner om å styrke bomiljø og levekår må følges opp i konkrete politiske vedtak

Fra lystgårder og landbruk i gamle tider, til industri og handel i nyere. Nå står Hillevåg foran et nytt skifte. Bydelen har store transformasjonsområder som ligger tett på kollektivaksene, og som nå skal utvikles til boliger og arbeidsplasser. Det kan gå godt, og det kan fort gå galt. 

Hillevåg er bydelen som er rik på historie. Litt for ofte gjentar den seg selv.  Som avisen 1ste Mai skrev i 1919: «Hillevaag hører kommunalt til Hetlands herred. Industrielt maa det vel sies at høre til Stavanger. Forøvrig hører Hillevaag ingen plass hjemme. De styrende i Hetland betragter Hillevaagsbuerne som et nødvendig onde.

Nødvendige som skatteydere, men yderst ubehagelige naar de vedtar resolutioner og stiller krav til herredsstyret.»  I lys av den seneste tids debatt om innbyggermedvirkning og byutvikling i bydelen, må den hundre år gamle artikkelen sies å være høyst dagsaktuell. 

Når blikket skal snus framover, kan det være greit å huske at Hillevågs identitet ikke ligger i skadeskutte troll, men i en bygningsarv som stadig er under press. Mye er allerede tapt, noe må vi sørge for å få med videre. Når utbyggerne kaster seg over bydelen, må vi tørre å stille krav til kvalitet. Her er det ikke rom for at verken bystyre eller byggesaksavdeling kan sove i timen.  «Man har ikke hat syn for å gjøre stedet vakkert ...»  stod det for hundre år siden. La oss ikke gjøre samme feil igjen. Ambisjoner om å styrke bomiljø og levekår må følges opp i konkrete politiske vedtak.

Det er lett å finne eksempler på mindre heldige utbyggingsprosjekter i Hillevåg. Av de som nå står i kø for politisk behandling, er Petter Smedvig Haglands prosjekt i Hillevågsveien 59-63 et av de verste. Her krasjlander en seks etasjers blokk inn i den siste gjenværende trehusrekken som gir området stedsidentitet. Planen gir maksimal profitt for utbygger og minst mulig igjen til omgivelsene. Få andre steder ville et slikt prosjekt bli godtatt. Arbeiderpartiet vil avvise planen. Høyrealliansen vil drive den igjennom. 

Stavanger kommune fikk før sommeren utarbeidet en stedsanalyse som oppsummerer de utfordringene og mulighetene som ligger i Hillevåg. Denne slår blant annet fast at beboerne i bydelen ikke føler seg hørt i viktige spørsmål. Det må vi gjøre noe med.

Som det heter om «hillevaagsbuerne» i artikkelen fra 1ste Mai: «kanske har de ogsaa et svakt haab om i den kommune de bor, en gang at opnaa saa megen indflydelse, at de kan sætte sitt præg paa den kommunale politik.»  

I inneværende valgperiode er Hillevåg sterkt underrepresentert i Stavanger bystyre. I 2019 byr anledningen seg for velgerne til å endre på dette. Arbeiderbevegelsen har alltid stått sterkt i Hillevåg, og Arbeiderpartiets kandidater skal stå sterkt på for bydelen i fortsettelsen!