Lyse inngår en avtale med OneCo. Til høyre, administrerende direktør Torbjørn Johnsen i Lyse Elnett og administrerende direktør Arne Riise i OneCo Solution. Inne i sikringsskapet står den nye måleren og gateway som skal installeres i alle husene til Lyses nettkunder.

Installerer automatiske strømmålere:Signerte kontrakt verdt 140 millioner

Lyse signerte onsdag en avtale med industrikonsernet OneCo om installasjon av minst 140.000 automatiske strømmålere.

– Dette er en viktig kontrakt, og den siste store kontrakten vi inngår i prosjektet utrulling av nye strømmålere. Det er godt å ha kommet så langt. Valg av riktig installatør er avgjørende for å få til en god utrulling, sier administrerende direktør Torbjørn Johnsen i Lyse Elnett i en pressemelding.

Verdt 140 millioner kroner
Kontrakten er verdt rundt 140 millioner kroner.

Kontrakten har vært ute på offentlig anbud og flere installatører har levert inn tilbud. Tilbudene er gått nøye gjennom før OneCo ble valgt. OneCo er et industrikonsern med kjerneaktiviteter inne olje & gass, infrastruktur, industri, fornybar energi og bygg. Selskapet holder har lokasjoner i Kristiansand, Grimstad, Sandnes, Bergen, Trondheim, Oslo og Drammen, samt i Danmark.

– Kompetanse og leveringsevne over mange år mens prosjektet pågår har vært særlig viktig i tillegg til pris ved valg av leverandør. I tillegg er OneCo et solid selskap med lokal forankring i vår region, sier Johnsen.

Når den store installasjonen av nye strømmålere starter i 2015 vil over 40 montører være i sving hver dag.

OneCo har ansvaret for både booking, bytte av måler, oppfølging av sluttkunde, rapportering, registrering, drift og vedlikehold. Leveransen inkluderer også opsjoner på kjøp av installasjonstjenester av infrastruktur, andre komponenter samt ressursstyring for utrulling av nye målere.

300 nettkunder i pilotprosjekt
– OneCo er stolte og ydmyke over å ha blitt valgt ut som en viktig samarbeidspartner for Lyse i forbindelse med bytte av strømmålere. Vi har etter hvert tilegnet oss god erfaring i slike prosjekter og ser fram til å starte opp pilotprosjektet i løpet av høsten. Lyse har valgt en prosjektmodell som setter store krav til oss som leverandør, men samtidig lagt opp til utstrakt involvering og samarbeid underveis i prosjektet. Dette tror vi kommer til å bli en viktig suksessfaktor for å lykkes i prosjektet, sier Arne Riise, administrerende i OneCo Solution.

I høst vil 300 nettkunder få ny strømmåler i en pilot for å teste ut hele verdikjeden fra første kontakt med kunde til måler har vært i drift en måneds tid. De første kundene vil bo spredt i alle kommunene i nettselskapet sitt nedslagsfelt. Kundene blir plukket ut tilfeldig for å få piloten så reell som mulig.

Digitale strømmålere innen 2019
Myndighetene har besluttet at alle boliger, hytter og næringsbygg skal få nye digitale strømmålere innen 2019. AMS-målerne, avanserte måle- og styringssystemer, registrerer kundenes forbruk på timebasis, og sender inn data automatisk til nettselskapet.

Målet er et mer effektivt energimarked og at kundene skal bli mer bevisst sitt forbruk og legge deler av forbruket til tider på døgnet med lavere pris. Bytte av strømmåler finansieres gjennom nettleie, og gir ingen ekstra faktura når målerbytte skjer, opplyser Lyse i pressemeldingen.

Nettselskapet Lyse Elnett er blant landets største med over 140.000 nettkunder.