En innsatt ved Stavanger fengsel har sendt en klage til Fylkesmannen i Rogaland, etter at han måtte vente 35 minutter før anropet hans ble besvart. Den innsatte hadde behov for helsehjelp. Han ble til slutt innlagt på Stavanger universitetssjukehus (SUS). Foto: Arne Birkemo

Innsatt ventet 35 minutter på hjelp

En innsatt ved Stavanger fengsel måtte vente 35 minutter før han fikk hjelp fra fengselsbetjentene.

Hendelsen ved Stavanger fengsel skjedde 9. august. Klokken 13.00 ringte den innsatte etter hjelp via cellecallingen. Først 35 minutter senere fikk vedkommende svar av fengselsbetjenter. I et klagebrev til Fylkesmannen i Rogaland forklarer den innsatte at sykepleier til slutt ble tilkalt og at han ble innlagt på Stavanger universitetssjukehus (SUS). 

LES OGSÅ: Reagerer på strenge sikkerhetstiltak

Fylkesmannen har nå sendt saken videre til Kriminalomsorgen region sørvest som skal behandle klagen.

– Avviksbehandling

Fengselsleder Tanja Rosså Ødegård ved Stavanger fengsel bekrefter at det er sendt en klage fra en innsatt ved fengselet.

LES OGSÅ: Ønsker å bygge nytt fengsel for kvinner i Stavanger

– Jeg kan ikke uttale meg om den aktuelle saken før Fylkesmannen har sagt sitt. Vi har skrevet avvik i vårt system og avventer også egen avviksbehandling, forklarer Ødegård til RA.

I klagebrevet til Fylkesmannen har den innsatte skrevet at han ringte på alarmknappen.

– Det er ikke riktig. Det er ingen alarmknapper i fengselet, kun et vanlig cellecallingsystem som de innsatte kan kontakte betjentene fra. Vi får opptil 50 slike anrop daglig, og vi vet ikke hvilken type henvendelse det er snakk om før vi har oppsøkt den innsatte, sier Ødegård.

– Dere vet altså ikke om henvendelsen gjelder sykdom eller skade?

– Riktig. Vi vet ikke om den innsatte er syk eller om vedkommende ønsker oppmerksomhet eller bare vil prate, forklarer Ødegård.

Rett til øyeblikkelig hjelp

Ifølge Helsedirektoratets veileder for helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel er det dokumentert at innsatte i større grad enn i befolkningen for øvrig har rusmiddelproblemer, psykiske og somatiske lidelser og rapporterer om selvopplevd dårlig helse. 

LES OGSÅ: Mener hun ikke fikk hjelpen hun trengte: Kvinne knivtruet medinnsatt

Ifølge grunnprinsippene i de europeiske fengselsreglene skal alle som berøves friheten behandles på en måte som ivaretar deres menneskerettigheter. Samtidig fastslås at manglende ressurser ikke rettferdiggjør soningsforhold som krenker de innsattes menneskerettigheter.

«Innsatte har rett til øyeblikkelig hjelp, rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen og rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten,» heter det i veilederen fra Helsedirektoratet.

LES OGSÅ: Møt to innsatte i Stavanger fengsel: Slik er livet bak murene

– Responstid varierer

De ansatte responderer så fort det lar seg gjøre, opplyser Kriminalomsorgsdirektoratet.

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har det øverste faglige og administrative ansvaret for kriminalomsorgen. På spørsmål om standard for responstid på anrop fra innsatte, får RA opplyst følgende:

– De ansatte responder så fort det lar seg gjøre. Responstiden vil imidlertid variere etter blant annet hvor mange ansatte som er på vakt og hvilke andre gjøremål de utfører på det aktuelle tidspunktet. 

– De fleste innsatte er ikke låst inne på sine celler på dag- og kveldstid. Det er derfor hovedsakelig på nattetid de innsatte ringer for å få kontakt med ansatte. Erfaringsmessig er det under normale omstendighet relativt få anrop nattetid, slik at responstiden som oftest er kort.

LES OGSÅ: Sommerjobb bak murene: Fengselsfuglen Sakariassen