For andre året på rad er Christian Wedler (Frp) den som snakket mest i Stavanger bystyre. På plassene bak følger Frode Myrhol (FNB) og Bjarne Kvadsheim (Sp). Foto: Roy Storvik

Ingen prater mer i bystyret

Stavanger bystyre domineres av menn. Høyre-topp John Peter Hernes mener enkelte menn bør begrense seg.

I 2,5 år har RA ført statistikk på hvem som går på talerstolen i Stavanger bystyre – og hvor ofte politikerne holder innlegg og tar replikk på andres innlegg.

Trenden er tydelig: I 2016 sto menn for syv av ti innlegg, det samme som i 2015. For replikkene er kjønnsbalansen enda mer ujevn; hele 81 prosent av replikkene tas av menn – mot 77 prosent i 2015.

Sett bort fra avtroppende Ap-gruppeleder Cecilie Bjelland (nummer fire), er alle de ti øverste på innleggstoppen menn. På replikktoppen er også ni av de ti øverste menn. Kun påtroppende Ap-gruppeleder Kari Nessa Nordtun sniker seg inn på en åttende plass.

– Mye kverulering

Gruppeleder John Peter Hernes mener det er viktig å oppmuntre kvinnene til å ta sin plass i bystyret.

– Og så tenker jeg at ubalansen delvis skyldes at noen menn bør begrense seg litt på innlegg og replikker, sier han til RA.

Høyre er blant partiene som har betydelig færre innlegg og replikker i 2016 enn i 2015, faktisk 31 prosent færre innlegg og 36 prosent færre replikker. Det er ikke tilfeldig.

– Vi har jobbet mye med å begrense tiden som brukes i bystyret, slik at vi blir ferdig og får behandlet alle sakene vi skal. Det er gjerne én som tar ordet på vegne av partiet, istedenfor at tre personer skal gå på talerstolen og si det samme.

Han mener debattene i Stavanger bystyre har lett for å bære preg av altfor mange replikker.

– Noen mener det er demokratisk, men jeg er redd møtene blir altfor lange med mye kverulering. Det kan være med på å skremme folk vekk fra politikken, mener han.

Replikkfrykt

Cecilie Bjelland er blant dem som tidligere har oppfordret flere kvinner til å ta ordet i bystyredebattene.

– Jeg tror alle partiene bør være oppmerksomme på å gi både kvinner og menn rom til å gå på talerstolen. Ikke til forkleinelse for noen, men ofte er det befriende å se noen av dem som sjelden går opp på talerstolen. Det er mange flinke folk i bystyret.

Samtidig bemerker hun at flere med fordel kan begrense seg, særlig med replikkene.

– Mange politikere har sittet i fryktelig mange år og har klippekort på talerstolen. Det er sjelden replikkene bærer preg av å være opplysende, men heller å ta andre. Frykten for replikker kan være et hinder for å ha innlegg.

Wedler igjen

Som i 2015, er det Christian Wedler (Frp) som har stått for flest innlegg og replikker i 2016. Med 36 innlegg og 64 replikker sto han alene for seks prosent av innleggene og ni prosent av replikkene i år.

Deretter følger Frode Myrhol i Folkeaksjonen nei til mer bompenger, mannen som alene hadde 19 replikker i siste møte. Totalt hadde han 28 innlegg og 50 replikker under årets møter.

På siste pallplass finner vi Bjarne Kvadsheim (Sp), som er eneste representant fra Senterpartiet i Stavanger bystyre.

Sammenligner vi partiene samlet sett, hadde Ap både flest innlegg og replikker (113/135). Deretter følger Frp (88/120), Høyre (79/119) og Venstre (78/107). Posisjonen sto for 327 innlegg og 405 replikker, mot opposisjonens 242 innlegg og 285 replikker.

Nesten halvert replikkene

Bjarne Kvadsheim, Senterpartiets eneste mann i Stavanger bystyre, endte med 24 innlegg og 25 replikker i løpet av 2016. Til sammenligning hadde han 33 innlegg og 48 replikker i 2015.

– I 2015 hadde jeg mange replikker på Frp. Nå er vi et mye større flertall enn tidligere, der Frp er med og styrer. Da er det naturlig at det blir slik, sier han. Kvadsheim mener også at støynivået har vært betydelig lavere i 2016.

– I fjor var konfliktnivået høyt. I år har også flertallspartiene vært mer samkjørte om hvem som tar ordet i de ulike sakene.

Kvadsheim minner også om at Sp kun har én representant å spille på, og at det derfor er naturlig at han er blant de mest aktive på talerstolen.

– Men jeg er også en person som liker å snakke. Jeg synes det er veldig greit å få fram forskjellene gjennom et replikkordskifte. Det er gildt å snakke med de andre kunnskapsrike representantene.

Frode Myrhol, gruppeleder i Folkeaksjonen nei til mer bompenger, mener også det er naturlige grunner til at han er den som prater nest mest i bystyret.

– Vi prøver å markere oss så godt som mulig, og de to andre i partiet snakker ikke så mye. I tillegg føler vi at vi sitter mellom begge fløyene. Mens posisjonen og resten av opposisjonen tar replikker på hverandre, føler vi at vi kan ta replikker på begge, sier Myrhol.

Han er heller ikke med på at det er behov for å begrense replikkmengden i bystyret.

– Replikker er et veldig godt verktøy. Man trenger kanskje ikke holde et helt innlegg i alle saker, når det holder å stille ett spørsmål som får de andre til å tenke litt.

At enkelte kan være opptatt av å gi et lite stikk til den som er på talerstolen, kan han imidlertid være enig i.

– Men jeg gjør egentlig ikke det selv, som om noen kanskje føler det. Da er det i så fall et stikk til sak, ikke person.

Innser at han skravler mye

SV-gruppeleder Eirik Faret Sakariassen hadde 22 innlegg og 38 replikker under årets bystyremøter.

– Jeg har ligget der oppe før, så jeg har innsett at jeg er en av dem som skravler mye, sier han.

Han mener likevel det er naturlig at han som gruppeleder for et lite parti tar ordet ofte.

– Det er lettere for de store partiene å fordele innleggene. I SV er det ofte jeg som har behandlet sakene i formannskapet og kommunalutvalget, da er det også naturlig at jeg tar ordet i bystyret.

– Men det er klart det hadde vært en fordel med større likhet blant kjønnene i hvem som tar ordet.