Lederen av Akademikerne helse Rune Frøyland. Foto: Heiko Junge/NTB SCANPIX

Ingen bevegelse i sykehusstreiken

Ingen av partene i sykehusstreiken vil ta initiativ til nye møter med motparten. Det har ikke vært kontakt siden streiken brøt ut.

Fredag var til sammen 500 leger og andre sykehusansatte i streik og tolv sykehus er berørt. Situasjonen synes fastlåst på streikens tiende dag.

– Vår dør er åpen. Vi er når som helst villig til å ha dialog, sier Spekters kommunikasjonsdirektør Gunnar Larsen, men ser ingen grunn til selv å ta kontakt. Samme budskap kommer fra arbeidstakerne i Akademikerne helse.

– Vi er villig til å lytte. Det er Spekter som må ha mandat fra sine sykehusdirektører. De vet godt hva vi krever, sier forhandlingsleder Rune Frøyland.

– Bør bekymre regjeringen

Streiken har fyrt opp under frustrasjon rundt om på sykehusene, ifølge streikelederen. Han varsler at det kan bli «mye uro» og vanskelig samarbeidsklima i årene som kommer dersom det ikke blir en løsning som legene kan være tilfredse med.

– Det er mye sinne over ordninger som ikke er kollektivt avtalt, men at man skal lage avtaler med individuelle ansatte, sier Frøyland, og fortsetter:

– Dette bør bekymre regjeringen like mye som sykehusene. Denne streiken har gått fra å dreie seg om legenes vaktordninger til hvordan norsk arbeidsliv skal organiseres.

Helseminister Bent Høie (H) nøyer seg med å si at departementet fortløpende følger med på situasjonen.

– Jeg ønsker selvfølgelig at man skal finne en løsning for å unngå at streiken blir langvarig, men det er et ansvar for partene, sier Høie til NTB.

Vet ikke hvor mange som er berørt

Sykehusene sender daglig rapporter til Fylkesmennene, som så videreformidler status til Statens helsetilsyn. Ennå er det ingen umiddelbar fare for liv og helse, men mange pasienter har fått avlyst timer, oppfølging og operasjoner. Hvor mange det gjelder, holder tilsynet ikke oversikt over.

Streikeleder Frøyland beklager overfor pasientene, og erkjenner at flere blir berørt ettersom streiken vedvarer.

– Det vil øke noe i omfang nå, men det vi ønsker, er først og fremst å ramme arbeidsgiver økonomisk, ikke å ramme pasientbehandling, sier Frøyland.

Det er arbeids- og sosialministeren som har ansvaret for å gripe inn med tvungen lønnsnemnd dersom det er påkrevet. Det skjer dersom liv eller helse står i fare eller vitale samfunnsinteresser er truet.

Hvor mange pasienter som har fått timer og behandling utsatt og hvor stort omfang streiken har fått, kunne Arbeids- og sosialdepartementet ikke svare på fredag.

– Samfunnet må normalt tåle ulemper som en arbeidskonflikt medfører. Myndighetene følger med på hvordan situasjonen utvikler seg, skriver departementet i en uttalelse.

Strides om planlegging

Striden handler om hvordan legenes arbeidstid skal planlegges. Praksis har vært at legene omfattes av kollektivt, rullerende arbeidsplaner. Men i dagens avtale mellom arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og Den norske legeforening står ikke «rullerende arbeidsplan» nevnt, skriver Dagens Medisin.

Legeforeningen har ønsket å tariffeste retten til kollektive avtaler og mener Spekter vil ha individuelle ordninger og mer styringsrett. Dette avviser Spekter.

– Vi mener at legenes arbeidstid skal kunne planlegges på flere måter, men arbeidsplanene skal uansett være kollektive, sier kommunikasjonssjef Ingvild Dahl Dørnes i Spekter.

Etter reglene er det tvungen mekling når en streik har vart i 30 dager. (©NTB)