Illustrasjonsfoto: Cornelius Poppe, NTB Scanpix

Influensa sendte sykefravær i taket

Når feberen stiger og «desa er dett», er det best å holde seg hjemme. Det viser godt igjen på Nav sine sykefraværstall for Rogaland.

Samlet sett – og justert for influensa og andre sesongvariasjoner – var det bare mindre endringer i det samlede sykefraværet i fjerde kvartal i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Det steg med 0,1 prosentpoeng, tilsvarende 1,6 prosent, fra tredje kvartal, og lå på 6,4 prosent idet 2017 tok til.

Det egenmeldte sykefraværet økte med 5,1 prosent, mens det legemeldte fraværet gikk opp med 1 prosent.

Før influensajustering økte fraværet med 1,9 prosent fra fjerde kvartal 2015 til 6,5 prosent i år. Det egenmeldte fraværet økte med 10,3 prosent, mens det legemeldte fraværet gikk opp med 0,4 prosent.

I Oslo synes influensaen å ha angrepet bredt, hardt og nådeløst – og sendt horder av arbeidsfolk til sengs. Hele 35.694 flere dagsverk gikk tapt i fjerde kvartal, først og fremst grunnet tidlig influensasesong, ifølge NAVs sykefraværstall for hovedstaden. Økningen var på 4,6 prosent fra fjerde kvartal året før.

– Økningen i det legemeldte sykefraværet skyldes i stor grad at sesonginfluensaen startet tidligere enn vanlig – med en topp i desember. Det har ført til en kraftig økning i sykefraværstilfeller knyttet til luftveislidelser, sier fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum i Nav Oslo. (©NTB)