Annonse
Et flertall i formannskapet valgte å sende saken om sykkelvei og enveiskjøring i Pedersgata tilbake til administrasjonen. Omtrent slik kan det bli seende ut. Illustrasjon: Stavanger kommune

Ikke plass til bilen over alt

KRONIKK: «Folk frykter endringer. De vet ikke hva de vil ha før de får det,» uttalte Frank Beke til Aftenposten for noen uker siden. Han er tidligere ordfører i den belgiske byen Gent, og kjempet lenge for å få kastet bilene ut av sentrum.

Annonse
Rogalandsavis

Jone Laursen, leder i Stavanger Ap og fraksjonsleder i kommunalutvalget for miljø og utbygging

Beke mottok drapstrusler, men hans aller viktigste råd er likevel at politikerne står på sitt og gjennomfører det de har satt seg fore. – I dag er det ingen som drømmer om å gå tilbake til den byen vi hadde på 1990-tallet. Det er dette som er framtiden, sier Beke.

Her må jeg si meg enig med Beke. Men sjeldent har jeg opplevd så mange positive tilbakemeldinger som når vi i Arbeiderpartiet står på for å få færre biler i sentrum. Det virker som om folk flest er klare for færre biler og mer liv i gatene i sentrum.

De to siste somrene har Stavanger kommune sperret nedre del av Øvre Holmegate for trafikk. Området, som blant annet huser Gaffel & Karaffel og No28 Pizza Pub, er blitt kalt «Skyggesiden». Sammenlignet med Fargegata som ligger på øvre delen, har dette vært et litt stille område, og dette ønsket mange av de næringsdrivende å endre på. Dermed ble det satt opp sperrer for biltrafikk. Erfaringen er at omsetningen økte. No28 Pizza Pub som har mange take away-kunder fikk ikke én eneste klage.

Oslo er den byen i Norge som er kommet lengst med sykkelsatsingen. Visjonen i sykkelstrategien er at Oslo skal bli en sykkelby for alle. Gjennom ulike mål og tiltak på kort og lang sikt jobber de systematisk med å gjøre Oslo til en tryggere by å sykle i. Strategiens hovedmål er en sykkelandel av alle reiser på 16 prosent innen 2025. Dette må minst være et mål for Stavanger også.

Høsten 2016 gjorde Oslo kommune et vedtak i Markveien på Grünerløkka som går ut på og som skal legge til rette for flere gående og syklende. Dette innebærer enveiskjøring med korttidsparkering, sykkelfelt og breie fortau, resultatet av dette er et økende byliv.

Markveien er en av de sentrale gatene på Grünerløkka. Her finnes det mange forskjellige næringer som legesenter, supermarked og store kleskjeder og ikke minst restauranter og takeaway.

Etter at flertallet i Stavanger formannskap 21. september valgte å sende saken om sykkelvei og enveiskjøring i Pedersgata tilbake til administrasjonen har det vært en god debatt på sosiale medier.
Grunnen til at saken ble sendt tilbake, er at en av de næringsdrivende har drevet sin egen spørreundersøkelse overfor de andre som driver næring i Pedersgata.

Hva var egentlig spørsmålet som ble stilt? Fikk de som svarte framlagt hele saksframlegget med blant annet at gaten skulle rustes opp for 3,8 millioner? Eller ble de bare spurt om de ville ha gaten enveiskjørt.

De folkevalgte i Stavanger skal selvfølgelig høre på folkets meninger, men det er til sjuende å sist de som må ta avgjørelsen. Dette gjelder i alle saker, uansett om det er enveiskjøring i Pedersgata eller den nye sentrumsplanen.

Vi i Ap håper og tror at Pedersgata skal bli like bra som Markveien i Oslo. Dette vil vi jobbe for å få til, og håper at flere partier i Stavanger ser denne fantastiske muligheten for en utrolig spennende gate.

Blir det flere sykkelveier, kan det også tenkes at sentrale mediefolk og Frp-politikere ikke blir fullt så nervøse over elsykler som kjører for fort.

Stavanger Arbeiderparti ønsker mennesket i fokus og et yrende folkeliv i byen vår, da er det ikke plass til bilen over alt.
 

Annonse