I ulike verdener i bom- og veibyggingsdebatten

I bompengedebatten på Vitenfabrikken onsdag formiddag: Sola-ordføreren kritiserte Sandnes' varaordfører for total mangel på økonomiske alternativer, Minge slo fast at Borgli i realiteten sier nei til nye veier.

Varaordføreren Pål Morten Borgli i Sandnes fikk kritikk fra både Harald Minge og Ole Ueland i Næringsforeningens bomdebatt.

Sandnes-nei til ny, framforhandlet byvekstavtale har som kjent splittet Styringsgruppen for Bymiljøpakken, og truer med å låse Nord-Jæren til dagens avtale med full rushtidsavgift. I den nye, framforhandlede avtalen skal det ligge et tilbud fra staten om halv rushtidsavgift, og 3,2 milliarder kroner ekstra til nye prosjekter. 

– Vi skal nok ta inn over oss at en viktigste bidragsyteren til dette forhandlingsresultatet er Sandnes, fastslo administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen i Stavanger-regionen, før han refset Stanley Wirak (Ap, Borgli (Frp) og Sandnes-flertallet for å stå steilt på total fjerning av rushtidsavgiften.

– De som er mot bompenger og rushtidsavgift, bør ta de demonstrasjonene utenfor Stortinget. Det er regjeringen og Stortinget som har bestemt at hvis vi skal bygge vei, så skal det finansieres av bompenger. Dumt for oss, men det må vi forholde oss til, sa Minge.

LES OGSÅ: NAF: – Bompenger rammer de med lavest inntekter hardt

– Framkommelighet

Han kritiserte Borgli for ikke å ha alternativ finansiering.

– Næringsforeningen er stilt overfor et valg mellom pest og kolera, og for næringslivet er framkommelighet viktigst, det er dyrere å stå i kø, sa han.

LES OGSÅ: LEDER: Sandnes-exit?

– Må ikke la oss true

Varaordføreren i Sandnes mener kompromisset i Styringsgruppen ikke holder.

– Nei, det er ikke bra for regionen i det hele tatt, og jeg synes heller ikke vi skal la oss true, om det skinner litt igjen at hvis vi ikke øker avgiftene, så går pengene til en annen plass. Vi må ta over oss at rushtidsavgiften rammer veldig feil. Jeg er veldig stolt over ordføreren vår som tar denne kampen, sa Borgli.

– Næringslivet kjemper for vei og kollektivsystemer, mens du kjemper mot. Realitetene er at veier finansieres av bompenger. Hvis du mener at vi ikke skal ha nye veier, så kan du jo mene det. 

– Dessverre er det slik i dag, men hvis ikke Frp skal ta denne kampen, hvem skal ta den da, spurte Borgli.

LES OGSÅ: Vegdirektoratet: 44 kroner i rushet innføres på nytt fra mandag

Hvordan nå statens krav?

Sola-ordfører Ole Ueland vil vite hvor Borgli vil hente pengene til veibygging på Nord-Jæren.

I bomdebatten viser Borgli til at statsråd Jon Georg Dale (Frp) «ikke krever rushtidsavgift» på Nord-Jæren.

Pål Morten Borgli og Harald Minge slo av en prat i etterkant av debatten.

– Samferdselsministeren sier samtidig at målet om nullvekst i biltrafikken må oppnås, også de neste 15 årene. Regionen skal vokse, men biltrafikken skal ikke vokse. Da må vi bruke andre virkemidler. Parkeringsrestriksjoner vil ikke Frp ha. Da må det stenges veier, det regner jeg med at du ikke vil gjøre. Da må det bli bilfrie sentrum, det har jeg ikke hørt at du har tatt til orde for. Hvilke virkemidler har du for å oppnå det staten krever, spurte Ueland.

– Regnestykket går ikke i hop i dag. Det regnestykket som går i hop, er det Stanley Wirak nå bringer fram, mente Borgli.

LES OGSÅ: Wirak: – Vi var med på det. Det var en tabbe, men vi må tørre å snu