Administrasjonen i Stavanger kommune leverte onsdag sin innstilling om detaljregulering innerst i Lervigsbukta, som vil gi klarsignal for at Rogaland brann og redning får bygge brannstasjon her. Kari Nessa Nordtun og Ap vil beholde hele området til park for beboerne i Østre bydel.

I kamp for parken i Lervigsbukta

Administrasjonen sier ja til brannstasjon over 3,5 mål i Lervig. Ap ruster til kamp for parken.

Torsdag møtes kommunalstyret for byutvikling (KBU) for å avgjøre hva som skal skje med området innerst i Lervigsbukta. Brannvesenet vil ha stasjon her, men tomtebehovet som startet på 1,2 mål har nå kommet opp i 3,5 mål, som vil gå på bekostning av regulert park. Administrasjonen har nå levert sin innstilling til politikerne, og går inn for at brannvesenet får bygge, mot at parkarealer blir erstattet ved utfylling i sjø ved Siriskjær.


– Ap vil stå på at området beholdes som park. Det er viktig for trivsel og helse. Dette har vært forutsetningen både for utbyggerne og de som har bosatt seg her, sier Kari Nessa Nordtun, Aps fraksjonsleder i KBU, til RA.

Nye boliger på vei

Hun viser også til at Selvaag har planer om over et nytt stort blokkprosjekt på sørsiden av bukten.


– Østre bydel er dessuten allerede sterkt fortettet, så parken er ekstra viktig her, sier Nordtun.

Hun viser til at det er mulig å ruste opp dagens brannstasjon på Lagårdsveien.

– Brannvesenet har også selv framholdt at det også det kan være en god løsning, sier Ap-politikeren.

LES OGSÅ: Urban Sjøfront i kamp for park i Lervig

Opsjonsavtale

Administrasjonen framholder at parkarealet som tas til utvidet brannstasjon, skal erstattes på Siriskjæret med utfylling i sjøen. Dette er i et område der det er en kommunal tomt, men der kommunen har en opsjonsavtale med utbyggerne, en løsning som kan få økonomiske konsekvenser Ap og Nordtun ikke vil være med på.

«Denne løsningen forlenger parken, mot øst, med et samlet areal på 2224 m2. Her er det regulert et boligprosjekt, Siriskjæret (Vannkanten), trinn 2. Dette er en kommunal tomt, der det foreligger en opsjonsavtale med utbyggerne av Vannkanten trinn 1. Det må utarbeides en ny detaljplan for Siriskjæret trinn 2 som følge av endringen», heter det i administrasjonens utredning, en oppsummering Nordtun mener gir flere spørsmål enn svar, og hun gjør det klart at kommunen ikke kan ofre en verdifull boligtomt uten at det kompenseres økonomisk.

– Plasseringen av brannstasjon innerst i Lervigsbukta er uansett ikke god, den kommer nær et område regulert til idrettshall, rett ved en rekke gamle og nye boliger, det skal bygges ny skole i nærheten, og sjøpromenaden må stenges når det er utrykning til brannbåten, ingen god løsning, sier Nordtun.

Hun sender dermed samme signaler som blant andre Per A. Thorbjørnsen (V) sendte rett etter at det ble kjent at brannstasjonen måtte spise 3,5 mål av parken for å bygges der.

LES OGSÅ: Brannsjefen vil ha den nye stasjonen i Lervig

Frp sier også nei

KBU-leder Kari Raustein (Frp) melder også om motstand mot brannstasjonsplanene i Lervigsbukta i hennes parti.

– Vi vil nok avvise forslaget om brannstasjon. Vi bygger gjerne tett og høyt i Frp, men da skal det også legges til rette for gode grøntområder i nærheten. Forflytning av parkareal mot Siriskjær er ingen god løsning. Det vil også være viktig for utsikten til de som skal bo på Lervig sykehjem at det blir en fin park i fronten av sykehjemmet, sier Kari Raustein.

LES OGSÅ: Vil verne om ny perle i Lervig