Andreas Kjøleberg, Tobias Kidegran, Thomas Welle, André Rossvold, Henrik Hebnes Olsen, Even Bøe Nor-Hansen, Andreas Kjølleberg, Sindre Wathne, Damian Peter Wilry Gerhard Hopkin, Jonas Nystad Brobak (barnehagebarn) og Svein Inge Arnesen Sørbø har tatt på seg blå hansker for å slå et slag for menn i barnehager. I Espira Scala barnehage på Tasta utgjør de halve staben. FOTO: ROY STORVIK

I denne barnehagen er én av tre menn

Damian og Svein Inge elsker å jobbe i barnehage, og synes ingenting er bedre enn å komme på jobb og bli tatt imot som rockestjerner av barna.

I barnehagen Espira Scala på Tasta er én tredel av de ansatte menn. Damian Peter Wilry Gerhard Hopkin og Svein Inge Arnesen Sørbø har vært med siden barnehagen åpnet for ti år siden, og er tydelige på hvorfor de er glad i jobben sin. 

– Relasjonen til barna. Det er ekte, ærlige og ubearbeida følelser, sier Sørbø. 

– Dessuten får du anledning til å gi barna en god start på livet, og å være med på å forme dem som mennesker, legger han til. 

Speile samfunnet

Både Sørbø og Hopkin er enige i at det er sunt for alle at barnehagens ansatte er en god miks av kjønn og interesser.

– Her har du kvinnelige ansatte som sløyer fisk, og mannlige ansatte som perler. Det er viktig med en miks, fordi barnehagen skal gjenspeile samfunnet, og gi et bilde av verden utenfor, sier Sørbø.

LES OGSÅ: Bekymret for uteområder i barnehagene

– Det er viktig å vise barna at en gutt kan like alle slags farger, og at det er greit å gråte selv om du er mann, legger Hopkin til. 

Av 27 ansatte i Espira er 9 av disse menn. Styrer i barnehagen, Silje Aak Emmerhoff, sier de ikke har hatt en spesiell målsetting eller tilnærming for å tiltrekke seg mannlige barnehageansatte, men at et åpent miljø kan være noe av det som gjør det interessant.

– Det er viktig med forskjellige mennesker med forskjellige erfaringer og bakgrunner, for det skaper forskjellige opplevelser for barna. Det er likevel viktig å understreke at ingen får jobb basert på kjønn. Vi velger ansatte ut ifra hvem som er best egnet for jobben, så det holder ikke å bare være mann, sier Emmerhoff.

Gamle fordommer

Emmerhoff tror menn tiltrekker seg flere menn, noe både Sørbø og Hopkin er enige i. 

– Ja, helt klart. Dersom en mann ser at det allerede er flere mannlige ansatte i barnehagen er nok terskelen lavere.

LES OGSÅ: 150 barnehageplasser legges ned

Likevel tror de det fremdeles henger igjen mange fordommer knyttet til det å være mann og jobbe i barnehage. 

– Mangelen på menn skyldes nok lav status og gamle fordommer. Dessuten er det nok også pengene som rår, dessverre, sier Hopkin. 

Tatt imot som rockestjerner

De forteller at mange bruker barnehagejobben som mellomstasjon før de søker videre til skoler, som har høyere status. 

– Både yrket og samfunnet er i endring, og det blir mer og mer godkjent å være mann og jobbe i omsorgsyrker, sier Sørbø, som vil oppfordre flere menn til å ta steget inn i barnehagene.

– Det er fantastisk å komme på jobb og bli tatt imot som en rockestjerne av barna, sier Hopkin. 

– Ja. Når du kommer på jobb og det kommer en 3-åring løpende mot deg med et sverd i den ene hånden, og et skjold i den andre og gir deg en klem. Det er ganske fantastisk, og sånt opplever du ikke i en bank, sier Sørbø. 

– Må framsnakkes

Rune Askeland (V), nestleder i kommunalstyret for oppvekst, synes det er flott at barnehagen på Tasta stiller mannsterke, men mener vi må se på det store bildet.

– I Stavanger-barnehagene er kun 7,3 prosent menn. Per dags dato har vi ingen politikk på området, og vi trenger å få flere menn inn i barnehagen. Vi må framsnakke barnehagen som en god arbeidsplass for begge kjønn, sier Askeland til RA. 

I tillegg mener han at statusen til barnehagelærere må opp, fordi barnehagen er en viktig del av utdanningsløpet og oppveksten. 

LES OGSÅ: Vil la elevene vaske på skolen

– Det er viktig at barna møter et tverrsnitt av samfunnet, både når det gjelder kjønn, interesser og bakgrunn. De trenger ulike rollemodeller, og å bli kjent med sin egen identitet, sier Askeland. 

Han mener vi har en stor jobb å gjøre når det gjelder likestillingen. 

– Likevel er det viktig å huske at det ikke bare er snakk om kjønn, men også mangfold. 

– Det vi må gjøre nå, er å se på hvilke kommuner og barnehager som har lyktes, og sette oss klare mål for hvordan vi skal få flere menn inn i barnehagen, sier Askeland.