Annonse
Ketil Solvik-Olsen raser mot Ap. Foto: NTB scanpix

Hvorfor stemmer Ap mot bompengekutt?

DEBATT: Kjære Ap i Rogaland. I avisene klager dere over høyt bompengenivå. Litt rart, siden alle bomstasjonene i Rogaland er vedtatt med Arbeiderpartiets stemmer i Stortinget.

Annonse
Rogalandsavis

Av: Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister (Frp)

Men jeg er enig, det er for mye bompenger i Norge. Og vet dere hva? Sammen kan vi gjøre noe med det. Vi kan bevilge mer statlige penger slik at bompengeandelen reduseres. Mitt spørsmål blir da hvorfor stemmer Ap mot regjeringens forslag om å øke statlige bevilgninger til bomprosjekt? Senest i statsbudsjettet for 2017 stemte Ap mot å kutte bompenger. Det er bare få uker siden. Men i avisene i Rogaland later Ap nå som om de ønsker bompengekutt. Ja, Aps Torstein T. Sollberg frykter sågar tapte arbeidsplasser (Rogaland Avis 13. januar). Men det blir et mediajippo, for i Stortinget kjemper Ap mot  bompengekutt. 

Frp kjemper mot bompenger. Vi mot resten. I opposisjon tapte vi alle slike saker. I regjering vinner vi en del. Regjeringen har fremmet en rekke forslag for å kutte bompengenivået. Åtte veistrekninger er blitt bomfrie fordi Frp sitter i regjering og har kjempet gjennom økte bevilgninger. Flere veistrekninger har fått lavere takst. Og byene får veldig mye mer penger til kollektivsatsing, slik at man kan slippe økte bomtakster. I statsbudsjettet 2017 skal det brukes en halv milliard kroner til å redusere bompengetakster, mot Aps stemmer. I snitt hadde nye veiprosjekt en bompengeandel på over 40 prosent før regjeringsskiftet. Anslaget nå er lavere enn 30 prosent. Det er utvikling i riktig retning. Med rødgrønn regjering ville bompengene vært høyere.

Men ja, vi taper også bompengesaker, hvor stortingsflertallet stemmer imot regjeringens kuttforslag. Det må velgerne huske. Høyre/Frp-regjeringen bygger mer vei enn noen gang før, bilavgiftene er samlet sett redusert siste tre år, og vi foreslår lavere bompengenivå. Ap foreslår derimot økte avgifter, økte bompenger. Det er forskjell på partiene, og i Stortinget er det flertallet som bestemmer. Det er heldigvis valg til høsten, og der vil vi be folket om et styrket mandat for å sikre enda større gjennomslag de neste fire årene.

Annonse