Illustrasjonsfoto.

– Hvorfor skal aksjeselskap drive barnehager?

DEBATT: Hvis Arbeiderpartiet tror litt flere krav og tilsyn er nok for at barnehager eid av aksjeselskaper skal slutte å ta ut profitt, er de ganske naive.

Av Ole Kvadsheim, 1. kandidat for Rødt Rogaland

Arbeiderpartiet hadde nylig landsmøte. I forkant var det mye medieoppmerksomhet rundt forslag om å begrense profitt i velferden, men hvor mange fikk egentlig med seg hvordan det endte? Ingen av forslagene ble vedtatt. Det eneste de vedtok, var en mer ullen formulering:
«Gi kommuner adgang til å stille samme krav til private og offentlige barnehager. Det gjelder blant annet krav til åpningstider, kvalitet og innhold, og lønns- og arbeidsvilkår.»

Med andre ord mener Arbeiderpartiet fortsatt at aksjeselskaper skal få drive blant annet barnehager. Hvis Arbeiderpartiet tror litt flere krav og tilsyn er nok for at barnehager eid av aksjeselskaper skal slutte å ta ut profitt, er de ganske naive.

Hele poenget med et aksjeselskap er å gi eierne profitt. Som barnehage-konsernet Espira selv har skrevet i en høringsuttalelse til regjeringen:
«Utgangspunktet for at investorer skal investere i en bedrift eller en sektor, i dette tilfellet barnehager, er at de tror at de kan få en merverdi til investeringen som overstiger ordinær bankrente.»

Altså: Eierne til Espira, et oppkjøpsfond registrert i skatteparadiset Guernsey, har plassert pengene sine i Espira fordi de forventer profitt. En av måtene de henter ut profitt på, er å gi de ansatte dårlig pensjon. Fra myndighetene får Espira tilskudd for å dekke pensjon tilsvarende 13 prosent av lønnsutgiftene i kommunale barnehager. Men hvor mye av dette de faktisk betaler videre til de ansatte i form av pensjon, bestemmer de selv.

Og 95 prosent av dem betaler lavere enn 13 prosent. De siste årene har snittet for pensjonskostnader kun ligget på 7–8 prosent. Mellomlegget blir ren profitt for eierne av kommersielle barnehager. Taperne blir de ansatte, som får dårligere pensjon enn hva de fortjener.

Rødt vil at velferden skal være profittfri. I dag er alle enige om at ingen skal ta ut profitt fra skoledrift. Likevel er det fritt fram for selskaper som ønsker å profittere på barnehager. Hvorfor syns Høyre og Arbeiderpartiet at profitt på barnehagebarn er greit, når det ikke er greit å profittere på elever?