Hvorfor ikke stemme annerledes i år og få bedre eldreomsorg på kjøpet?

DEBATT: Å stemme på partier som er for bompenger og veiprising er helt ødeleggende for bompengesaken. Disse partiene vil aldri snu i denne saken før de blir straffet av velgerne.

Av: Kristoffer H. Nagell-Dahl. Bystyrerepresentant i Sandnes og styremedlem i Rogaland Frp

«Man kan ikke stemme på partier bare for en sak» får jeg ofte som forklaring når jeg snakker med innbyggere som er imot bompenger men allikevel velger å stemme på partier som ønsker økt bruk av bompenger. Bompengesaken er den eneste politiske saken de siste årene som har engasjert så mange at tusener velger å gå i demonstrasjonstog over hele landet. Det er bare Fremskrittspartiet av partiene på Stortinget som er imot bompenger og veiprising.

Fremskrittspartiet har ordføreren i blant annet Os, Ullensaker og Mandal der innbyggerne er godt fornøyd med tjenestene som kommunen leverer til sine innbyggere. I Disse kommunene er det faktisk ingen som går i demonstrasjonstog mot Fremskrittspartiets politikk. Det er heller ingen demonstrasjoner i noen annen kommune i Norge mot Fremskrittspartiets politikk i motsetning til at folk demonstrerer over hele landet mot bompengepolitikken til ALLE de andre partiene. 

I Os kommune utenfor Bergen har Fremskrittspartiet hatt ordføreren siden 1999 og ved sist lokalvalg ga hele 39,5 prosent av innbyggerne Fremskrittspartiet ny tillit. Os kommune leverer gode tjenester og innbyggerne i kommunen er veldig fornøyd med politikken som føres og kommunen har selvsagt ingen eiendomsskatt. Flere nye innbyggere i Os har sagt at grunnen til at de har flyttet fra nabokommunene er at de ønsker å tilbringe alderdommen i Os fordi kommunen leverer bedre eldreomsorg til sine innbyggere enn kommunen de flyttet fra.

I Sandnes har Fremskrittspartiet vært med på å styre byen de siste syv årene. Etter mange tiår med kø for å få sykehjemsplass er det nå tilnærmet ingen venteliste for å få sykehjemsplass. I tillegg har Sandnes ingen eiendomsskatt og har samtidig noen av Norges laveste kommunale avgifter. Sandnes leverer også gode økonomiske resultater og gode tjenester til innbyggerne.

Fremskrittspartiet er det eneste partiet som har stemt imot bompakken på Nord-Jæren i fylkestinget og i alle kommunene. Fremskrittspartiets folke- og tillitsvalgte jobber hver dag både lokalt, på Stortinget og i regjering for at bompengekostnaden for bilistene blir lavest mulig og helst fjernet helt. Fremskrittspartiets deltakelse i regjering har gitt redusert bompenger over hele landet. På Nord-Jæren har bompengereformen, som ble iverksatt som følge av Fremskrittspartiets gjennomslag i regjering, gitt alle bilistene økt bombrikkerabatt på fra 10 prosent til 20 prosent.

Det er nå det gjelder. Å stemme på partier som er for bompenger og veiprising er helt ødeleggende for bompengesaken. Disse partiene vil aldri snu i denne saken før de blir straffet av velgerne. Politikerne er helt i utakt med folket i denne saken. I sist valg gikk bare 15 prosent av stemmene til partier som er mot bompenger (Fremskrittspartiet). Jeg er overbevist om at hvis vi hadde hatt folkeavstemning ville bruk av bompenger og veiprising blitt nedstemt. Folk har fått nok av å miste friheten og folk forstår ikke hvorfor politikerne ikke kan betale ned bompengegjelden og investere noe av oljeformuen vår i infrastruktur i Norge. Hjelp oss i kampen mot bompenger og veiprising og få bedre eldreomsorg på kjøpet. Norge har råd til at staten finansierer veier og kollektiv.