Fylkesvaraordfører Marianne Chesak (Ap), fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) og gruppeleder for fylkestingsgruppen til Høyre, Janne Johnsen, har sittet i forhandlinger om ny vestlandsregion i hele dag. I morgen fortsetter samtalene, før en endelig intensjonsavtale skal være klar i midten av september. Foto: Kjersti Riiber

Hvordan skal vestlandet bli?

Det er mye som skal på plass når man skal prøve å samle vestlandsfylkene til én region. Intensjonsavtalen skal være klar om to uker.

Rogaland fylkeskommune kan være historie i 2020. Akkurat nå jobber fylkespolitikere (i tillegg til rådmenn og ansattrepresentanter) fra Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane med å finne ut hvordan en ny region skal bli. De tre partene har foreløpig en god dialog – navn, merke og politisk styringsform er det bred enighet om – men fortsatt gjenstår et godt stykke arbeid. Samtalene fortsetter på Sola strandhotell i morgen, før tredje og siste runde tas i Førde om to uker.

LES OGSÅ: Fylkesordføreren ser nordover

I forkant av nabopraten har fylkespolitikerne etterlyst klare føringer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De vil vite hvilke statlige oppgaver som skal overføres til et regionalt nivå.

– Svaret kommer for seint

– Når vi nå jobber oss gjennom intensjonsavtalen, har det vært svært viktig for oss å få avklart dette. Men vi vet ikke mye mer nå enn vi gjorde før forhandlingene startet, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) og får følge av varaordfører Marianne Chesak (Ap):

LES OGSÅ: Renteøkning kan velte fylkesøkonomien

– Oppgavelisten fra staten ble ikke som håpet. Det skal jobbes videre med listen til våren, men da har jo vi allerede sagt vårt, sier Chesak og viser til at regionreformen skal behandles i fylkestinget allerede i desember. Selv om det per i dag ser ut til at det går mot en vestlandsregion, skal Rogaland også i samtaler med Agder-fylkene. Et tredje alternativ er at fylket består som nå – alene.

Ny hverdag for politikerne

Noe av det mest utfordrende med å stable en ny region på beina er de fysiske avstandene. I de tre fylkene er det per i dag 85 kommuner fra Lund sørøst i Rogaland til Selje nordvest i Sogn og Fjordane.

– I den nye regionen vil vi få to store byer, Stavanger og Bergen, men også store byområder. Det er viktig at den nye regionen blir bedre enn vi er hver for oss, sier Janne Johnsen (H) som representerer opposisjonen i Rogalands delegasjon.

LES OGSÅ: Sånn dreper du en reform

Johnsen mener den politiske hverdagen kan bli utfordrende i en såpass langstrakt region.

– Det skal fortsatt være spennende å være fylkespolitiker. Da må vi vite at oppgavene er der og at arbeidsvilkårene for de folkevalgte er gode, sier Johnsen.

Onsdag skal representanter for de tre fylkene og Møre og Romsdal møte statsråd Jan Tore Sanner (H).

– Det var lurt av Sanner å invitere til møte nå, både når det gjelder vår motivasjon i arbeidet med regionreformen og for å få avklart en del viktige punkter, sier Ege Tengesdal.

Under torsdagens møte var imidlertid forhandlingsklimaet veldig godt. Både navn (Vestlandsregionen) og merke var det enighet om. Fellesnemnda får i oppgave å utarbeide et forslag til nytt våpenskjold med historiske røtter.

– Det vil bli høyere temperatur framover. Det er ikke i disse sakene kruttet settes inn, sier Janne Johnsen.

LES OGSÅ: Fylkesordførerne i god dialog om Vestlandsregion

De store slagene vil stå om oppgavefordeling og plassering av administrasjonssenteret.