Annonse
– Hvilke politikere og planleggere tar ballen når samferdselssjef Gottfried Heinzerling ikke gjør det? spør leserbrevskribenten. Foto: Roy Storvik

Hvem vil løfte kollektivtransporten på Nord-Jæren?

DEBATT: Det er skuffende å lese samferdselssjefens svar i RA 11. april på mitt innlegg av 21. mars.

Annonse
Rogalandsavis

Av: Gustav Nielsen, fagnettverket BULL

Han ser tydeligvis ikke at hittil gjennomførte tiltak og den foreliggende planen for regionens bussnett er gode nok svar på utfordringene som de politiske målene for trafikken og bymiljøet gir til kollektivtransporten. 

LES OGSÅ: Rogaland fylkeskommune tar grep

Det er minst fem åpenbare muligheter til å forbedre kollektivtransporten på Nord-Jæren:

1. Det må etableres en helt ny høystandard busslinje som binder sammen Stavanger nordøst og sentrum med universitetet og det nye sykehuset på Ullandhaug, via Grannes til bussveien i Forus øst og videre via Kvadrat til Sandnes sentrum og Sandnes sør. Slik bindes regionens kompetansemiljøer sammen uten bilbruk.

2. Alle bussene må sikres full framkommelighet med punktlige rutetider i hele linjenettet både i og utenfor rushtid, ikke bare på de strekningene der en har tenkt å bygge egen bussvei. Moderne trafikkteknikk kan løse dette uten nye store veianlegg.

3. De fleste busslinjene bør kjøres i pendel gjennom bysentrene i Stavanger og Sandnes, og gjennom byutviklingsområdene på Forus. Dagens løsning med omfattende behov for bytte av buss på Ruten er drepende for bussbruken i Sandnes, og reduserer muligheter for utvikling av et tett og attraktivt bysentrum.

4. Ved slik å effektivisere bussdriften og redusere antallet linjer får en økonomi til å kjøre tettere avganger. Det reduserer folks ventetider og gjør det lettere å bytte mellom kryssende linjer.

5. Det store Forus-området, som er under felles planlegging på tvers av grensen mellom Stavanger og Sandnes har et stort potensial for en kollektivorientert byutvikling, hvis områdets kollektivbetjening blir fullt integrert med resten av regionen. Da bør en også undersøke muligheter for å legge om Jærbanen i en kort tunnel på strekningen Luravika–Gausel. Da kan Gausel stoppested erstattes av en ny Forus stasjon midt i den nye byutviklingen. Samtidig frigjøres strandlinje mot Gandsfjorden til rekreasjonsområde for den nye bydelen.

Med de gitte mål og muligheter er det helt feil å benytte milliarder av kollektivmidler til å utvide områdets motorveier med nye kjørefelt for et fåtall busser og tunge kjøretøyer. Byplanleggere og kollektivtransportansvarlige må erstatte veibyggernes hegemoni i planleggingen av våre byområder.

Hvilke politikere og planleggere tar ballen når samferdselssjefen ikke gjør det?

Annonse