«I takt med samfunnsutviklingen bør fastlegenes rolle styrkes», skriver kronikkforfatteren. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Hva skal vi med fastlege når vi har Google?

DEBATT: Fastlegene har, og må fortsette å ha, en sentral plass i det kommunale helsetilbudet.

Av: Tone Therese Paulsen, Stavanger KrF

Nylig kunne NRK melde at nesten ingen vil bli fastleger, og at mange vegrer seg for å søke fastlegestillinger. Ifølge Helfo står 83 fastlegestillinger tomme landet over. I Stavanger er det lang ventetid hos rundt 80 prosent av fastlegene, og nær hver femte mindre kommune mangler fastlege. Pasienter har da i praksis ikke fritt legevalg, fordi det ikke er reelle lister å velge mellom. Noe av grunnen bak dette skal være tidspress og lange arbeidsdager, hvor fastleger har en pasient hvert 15. minutt frem til halv fire. Deretter starter de byråkratiske oppgavene.

Kommunelege Tom Willy Christi­ansen, som var Helse- og omsorgsdepartementets prosjektleder for innføringen av fastlegeordningen i 2001, frykter fastlegekollaps innen fem år grunnet for lange pasientlister og for få fastleger. Men hva skal vi egentlig med fastleger? Vi har jo Google. Alt vi lurer på er bare noen tasteklikk unna.

Medisinske nettsteder kan være som en krystallkule; søk og klikk på Google gir oss de svarene vi vil høre. Kløe? Leukemi, sier Google.  Rennende nese = svineinfluensa. Hvite flekker på neglene? Potensiell leversykdom. Hoste? Lungekreft. Myggstikk? Zika-virus. Internett tilbyr raske og enkle forklaringer på symptomer. Selv har jeg vært overbevist om at jeg er døende, en mistanke Google da har bekreftet.

Selvdiagnostisering kan både berolige, bekrefte eller skremme vettet av oss. Men er det én ting selvdiagnostisering ikke gjør, så er det å behandle. Og det er den virkelige faren med selvdiagnostisering; konklusjonen om at symptomer ikke betyr noe, og at det er unødvendig med behandling. Av den grunn bør man unngå å drive med selvdiagnostisering og heller oppsøke lege. Så joda, vi trenger fastleger, selve grunnmuren i velferdssystemet og helsevesenet som passer på at alle pasienter får god legehjelp.

En fastlege er det ofte lettere å få time hos, og man har fastlegen over tid. Det er en fordel at legen kjenner vår sykehistorie for å gi best mulig oppfølging og stille riktig diagnose så tidlig som mulig i et sykdomsforløp.  Vi er priviligerte i Norge hvor helsetjenestene finansieres av staten gjennom trygdeordninger, kommunale midler og egenandeler fra pasienter. Men for at vi som «trives» på Google, og resten av befolkningen, skal fortsette å ta turen til fastlegen, er det et minimum at vi har enkel og rask tilgang til en dedikert fastlege. 

Fastlegene er et viktig ledd i behandlingskjeden, og det er viktig for hele helsevesenet at dette leddet fungerer godt. At stadig flere fastleger blir overarbeidet og slutter, er en dårlig utvikling både for pasientene og Helse-Norge. Gjennom utviklingen i folketall, alderssammensetningen i befolkningen, endringer i sykdomsbildet og folks forventninger til kvalitet og standard, vil det norske samfunnet gjennomgå store endringer fram mot 2030. Fastlegene har, og må fortsette å ha, en sentral plass i det kommunale helse- og omsorgstilbudet.

I takt med samfunnsutviklingen bør fastlegenes rolle styrkes. Selv synes jeg at jeg har «verdens beste fastlege», men jeg benyttet meg av fritt legevalg for en del år siden da de fleste pasientlistene ikke var fulle. Vi bør lytte til fastlegene og gjøre grep for at leger i dag skal fortsette å finne det attraktivt å arbeide som fastlege. KrF har siden fastlegeordningens opprinnelse arbeidet for en så god fastlegeordning som mulig, både for lege og pasient. Få og utslitte leger er vi ikke tjent med, like lite som vi er tjent med «skremselsdiagnoser» på Google.