Hva mener KrF egentlig?

DEBATT: Gruppeleder i Stavanger KrF, Henrik Halleland, har i Rogalands avis 11.12 en kommentar med overskriften «Stavanger kommune er diverre den minst effektive av alle storbykommunar». Hva mener han, egentlig, spør Linda S. Krüger.

Skrevet av Linda S. Krüger, kommunestyrerepresentant Stavanger Ap

Gruppeleder i Stavanger KrF, Henrik Halleland, har i Rogalands avis 11.12 en kommentar med overskriften «Stavanger kommune er diverre den minst effektive av alle storbykommunar». Han trekker frem sykefravær som et eksempel, og mener at vi må sette dette i sammenheng med effektivitet. Mitt spørsmål er; hva mener han, egentlig? For å underbygge sitt resonnement, istedenfor å fortelle oss hvor lenge han har vært politiker, kunne han med fordel forklart hva han egentlig mener med begrepene effektivitet og kvalitet. Hvordan tenker han at effektivitet skal samhandle med et lavere sykefravær, siden han bruker dette som eksempel?

Tenketanken Civita definerer effektivitet som «å bruke minst mulig ressurser eller innsatsfaktorer for å oppnå best mulig resultat». Formålseffektivitet og kostnadseffektivitet er nøkkelord her. Kvalitet derimot, sies det ikke så mye om. Utdanningsforbundet mener at for å gi kvalitetsbegrepet innhold må vi vite mer om meningen bak. Blant annet nevnes kvalitet som det unike eller fremragende, som det gode eksempelet og som realisering av bestemte standarder. Hvis vi skal bruke Civita og definisjonen «minst mulig ressurser» og kombinere det med Utdanningsforbundets «unik, fremragende og godt eksempel» vil vi rimelig fort måtte stille spørsmål om disse to kan kombineres på en god måte. Kanskje Halleland vil si noe om det? Spesielt siden han hevder at det ikke nytter for det nye flertallet å signalisere behovet for mer penger sentralt fra.