I en tid med høy utflytting og synkende fødselstall trenger vi mer enn noensinne å gjøre Stavanger til Norges mest attraktive storby for småbarnsforeldre, mener Aps Dag Mossige. Foto: Wanda Nordstrøm

– Hva med et lokalt barnehageforlik, Høyre?

DEBATT: Hva med en ambisjon om at barnehageplassen står klar på dagen, når far og mor trenger den?

Av Dag Mossige, Stavanger Ap

I en tid med høy utflytting og synkende fødselstall trenger vi mer enn noensinne å gjøre Stavanger attraktiv for ung arbeidskraft. 

Hva om byens politiske partier gikk sammen om å gjøre Stavanger til Norges mest attraktive storby for småbarnsforeldre, med en ambisjon om at barnehageplassen står klar på dagen, når far og mor trenger den?

I tirsdagens avis hever Høyres Sissel Knutsen Hegdal fanen høyt for hennes partis «ansvarlighet» i barnehagepolitikken.

Hvordan defineres dette? Jo, Høyre mener det er «vårt ansvar og vår plikt som folkevalgte i kommunen å sørge for at Stavanger kommune ikke bruker penger på å gi tilbud som vi ikke er lovpålagt å ha».

LES OGSÅ: Svar til RAs leder 2. februar 2018

Dette er virkelig spektakulære ord: Vi har i Stavanger en rekke uvurderlige tilbud innen barnehage, skole, eldreomsorg, rusomsorg – ja, nær sagt, overalt – som ikke er lovpålagte, men som vi selv har valgt å prioritere, innenfor de økonomiske rammene vi har. Jeg velger å tro at Hegdal ikke har innsett kraften i det hun skriver. Selvsagt dreier ikke ansvarlig lokalpolitikk seg om å skjære ned alle våre tilbud til lovens minstekrav.

La oss for nå holde oss til barnehage: Når barn har «lovfestet rett» betyr det at staten i stor grad tar regningen for barn mellom 1-5 år - uansett om barnehagen er «privat» eller kommunal.  Barn født mellom 1.1 og 30.11 har rett på plass påfølgende august. I praksis betyr det at mor – for det er oftest mor – risikerer å gå hjemme lenge etter at lønnet permisjon er over, selv om barnet er eldre enn 1 år. Stavanger Arbeiderparti har lenge ment at vi skal bruke midler på å gi barnehageplass til flest mulig av disse, fordi det er så viktig å få folk i jobb – og for at nyinnflyttere skal vite at de ikke vil ha problemer med få barnehageplass når de får jobb her.

Det er Høyrealliansens budsjett som har blitt vedtatt syvende år på rad nå, men Arbeiderpartiet har i opposisjon prioritert dette i våre budsjetter. På toppen har det lenge vært slik at man i Stavanger, etter at de «lovfestede» barna har fått plass, har fylt opp med barn født på «feil» tid av året, men som trenger plassen like mye. Dette mener Høyre nå er uansvarlig politikk.
Det er i så fall en uansvarlighet av nyere dato. Etter å ha kritisert knallhardt Arbeiderpartiets valgkampsak for et mer fleksibelt og generøst barnehageopptak, snudde Høyres gruppeleder John Peter Hernes brått få uker før valget og lovet at partiet ville innføre et rullerende opptak, med lokale midler om staten ikke bidrar, bare de vant valget. Dette var i 2015 – året da blodet som kjent fløt i Stavangers gater, på grunn av oljekrisen.

Arbeiderpartiet, SV, MDG og Rødt har vært sterk kritiske til Høyres og deres støttespilleres vedtak om å legge ned barnehager på Tasta og Hinna – og for å ha levert et budsjett uten en krone ekstra hverken til et mer fleksibelt opptak, eller til flere hender i barnehagen. Sist uke spurte vi rådmannen «Hvor mange barn står nå… på venteliste som søkende på barnehageplass for umiddelbart opptak?». Svaret vi fikk var 252. Det er vanskelig å imøtegå Hegdals ytterligere forklaringer bak dette tallet, da vi forholder oss til rådmannens svar. Men vårt poeng er jo at om det reelle tallet er 250, 200, eller 10, er det svært kostbart for samfunnet å la mor eller far gå hjemme, når de heller ville vært på jobb, fordi de ikke får barnehageplass.

Lenge kunne det ikke bygges barnehager raskt nok i Stavanger. Nå, i en tid med overkapasitet ved flere av byens barnehager, har vi en gyllen mulighet til å komme sammen politisk i et kompromiss der vi med lokale midler bidrar til våre barnehager fylles opp, med flest mulig barn, «lovfestet» rett eller ei. Forslaget bør hverken være radikalt eller ukjent for Høyre, som i valgkampen i 2015 tross alt gikk inn for det samme.

La oss ikke legge ned flere barnehager eller la avdelinger stå tomme mens barn ennå står i barnehagekø.