Stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H)

Høyre gir Sp HV-refs

Aleksander Stokkebø (H) reagerer på at Sp «først nå» skal kjempe for Heimevernet. – Historien viser det motsatte, mener Høyre-politikeren.

– Senterpartiet kastet stein i glasshus. Det er bra at Sp skal kjempe for Heimevernet, men jeg reagerer på at de først gjør det nå, når de er i opposisjon, sier Aleksander Stokkebø (H).

Han reagerer på saken RA skrev tidligere denne uken om Sp som går til kamp for å hindre HV-kutt, spesielt i Rogaland.

LES OGSÅ: Sp til kamp mot HV-kutt

– Sp bygget selv ned Forsvaret mens de selv satt i regjering. Er det feid under teppet, spør Stokkebø og remser opp «HV-regnskapet» fra sist Sp satt i regjering:

Stokkebøs refsliste

– Antall HV-distrikt ble redusert fra 13 til 11 i 2008. Sjøheimevernet kommandostruktur ble avviklet i 2012. Sp la ned spesialavdelingen HV-016 i 2010. De fjernet Sjøheimevernets største fartøy (ble overført til Sjøforsvaret). Sp var med på å redusere budsjettet fra 1,488 milliarder kroner i 2005 til 1,199 milliarder i 2013. Ingen av soldatene i HVs områdestruktur øvde i 2009. Kun 20 prosent øvde i 2010. I 2011 var tallet 54 prosent og i 2012 55 prosent, er listen fra Stokkebø.

– Dette gjør Høyre

Høyre-politikeren sier Regjeringen i år har økt HV-budsjettet med 16 prosent.

– Dessuten trener de mer, og vi sørger for at de har bedre utstyr, sier Stokkebø.

Han reagerer også på at Sp mener Regjeringen sløser bort penger på dyrt material.

– Et merkelig angrep! Vi investerer i kampfly, ubåter og maritime overvåkingsfly for å møte et moderne trusselbilde, sier Stokkebø som også mener Sp opererer med feil tall angående kutt i HV-soldater.

– Mine tall, som er fra de formelle rapporteringene fra Forsvaret september 2016, viser at bemanningen i HV er beregnet til 35.276 soldater. Ikke 42.000.

– Antall soldater reduseres noe, men det legges det til rette for at innsatsstyrkene skal kunne anvendes fleksibelt i hele landet.

– Merker at angrepene øker

Bjarne Kvadsheim (Sp) svarer på kritikken.

– Av prinsipp kommenterer jeg ikke andres utsagn. Ofte blir de sagt i en sammenheng, og misbrukt, som i denne sammenhengen, sier Kvadsheim.

– Sp fikk nettopp 15,8 prosent på TV 2s måling, og vi merker at angrepene på oss øker, sier Kvadsheim.

– Sp sin sak her er at vi ønsker å øke Heimevernet til 50.000 soldater i stedet for å redusere tallet til 35.000 slik Høyre vil, og at Sp vil opprettholde Sjøheimevernet, som er særs viktig for et land med så lang kyst som Norge har.

– Jeg tror alle ser ironien i det når Høyre nå prøver å kritisere Sp for å gjøre strukturelle grep, sier Kvadsheim, som mener regjeringen øker budsjettet til innkjøp, mens Sp vil øke budsjettet til drift.

– Vår økning er varig. Regjeringens er forbigående, sier Sp-gruppelederen i Stavanger.