Direktør Truls Nordahl i Nav Rogaland må gå 10 år tilbake i tid for å finne arbeidsledighetstall fra Rogaland som er like høye som tallene fra årets første måned.

Høyeste ledighetstall på 10 år:Arbeidsløsheten øker

I januar er arbeidsledigheten i Rogaland på 2,8 prosent. 7065 personer står nå helt uten arbeid, det høyeste tallet på 10 år.

Det er 1588 flere enn for ett år siden.

Av de 7065 personene er 2782 kvinner og 4283 menn. Arbeidsløsheten er størst blant unge mellom 20 og 29 år. Sammenlignet med i fjor er det størst prosentvis øke for personer mellom 40 og 59 år.

– På bakgrunn av et utfordrende arbeidsmarked i oljenæringen og alle driftsinnskrenkingene som er varsla, er øke i arbeidsledigheten ventet. Rogaland har fremdeles arbeidsledighet under gjennomsnittet for Norge, men det er her arbeidsløsheten stiger klart mest, sier Truls Nordahl, direktør i NAV Rogaland.

Alle yrkesgrupper

Alle yrkesgrupper, og ikke bare de som er direkte knyttet til oljenæringa, er med på å trekke tallene opp.

Arbeidsledigheten øker mest innen ingeniør og IKT-fag, for meglere og konsulenter og i industrien.

Arbeidsledigheten øker mest på nord-Jæren og særlig i Stavanger. Det kommer fram i Navs månedsstatistikk for januar.

På landsbasis er arbeidsløsheten på 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

Høyeste på ti år

Rogaland har ikke sett arbeidsledighet på nivå med dagens siden oktober 2005.

– Vi må nok ut i mars eller april før vi ser de fulle konsekvensene av hvordan de varslede innskrenkingene i oljenæringen virker inn på arbeidsmarkedet, påpeker Nav-direktøren.

Fra juni 2014 til og med januar 2015 har NAV Rogaland fått inn 6440 varsler om driftsinnskrenkinger fra arbeidsgivere i fylket.