Høyere priser på klær og sko dro prisveksten opp

Konsumprisindeksen (KPI) økte med 0,5 prosent fra august til september. En prisøkning på klær og sko bidro til oppgangen, mens lavere strømpriser trakk ned.

Fra september i 2018 til september i år steg konsumprisindeksen med 1,5 prosent, mens tolvmånedersveksten i kjerneinflasjonen KPI-JAE økte 0,1 prosentpoeng til 2,2 prosent i samme periode, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Oppgangen skyldes blant annet økte priser på klær og sko med 7 prosent. Det var også prisoppgang på møbler, boligtekstiler og flyreiser.

I motsatt retning trakk strømprisene og prisene på biler. Inkludert nettleie var det en prisnedgang på strøm på 3,2 prosent fra august til september, mens bilprisene falt med 1,6 prosent. Det ble også målt prisnedganger på matvarer og restauranttjenester.

LES OGSÅ: Butikkene taper mot netthandel – stadig flere konkurser

Inflasjonstallet i august var på 2,1 prosent, og meglerhusene har ikke ventet store endringer denne gangen.

Norges Banks prognose var også på 2,1 prosent for september. Inflasjonstallene er viktige når de setter styringsrenten.

– En tidels høyere inflasjon har liten betydning, og inflasjonen må nok ligge høyere enn Norges Banks anslag i flere måneder fremover for å føre til oppjustering av rentebanen alene, skriver Nordea Markets i sin morgenrapport.

Heller ikke Handelsbanken mener at tidelen vil påvirke renta.