Det var ikke jubeltall Geir Lundkvist i Hotelia Rådgivning presenterte for byens hotellbransje i går. Den tidligere Scandic-toppsjefen har 30 års fartstid i bransjen. Han tror Stavanger trenger drøye ti år for å komme seg helt opp av hengemyren de er i.

– Hotellbelegget vil synke under 50 prosent

Færre forretningskunder, stadig økende hotellkapasitet, et belegg som vil synke under 50 prosent de neste årene. Slik oppsummeres situasjonen for regionens hoteller.

Det var Geir Lundkvist som fikk oppgaven med å lose hotellbransjen gjennom ferske tall på gårsdagens hotellmarkedsmøte. Den tidligere Scandic-toppsjefen driver nå rådgivningsselskapet Hotelia som blant annet lager analyser av situasjonen på hotellmarkedet.

Det var tredje gang Lundkvist presenterte de årlige tallene for regionens hotellbransje. I 2013 under tittelen «Sterkt marked» og i 2014: «Vekst eller kolera? – 2500 nye rom». Årets tema var «Blodet flyter!». Tittelen spilte på Petter Stordalens famøse utsagn tidligere i år.

Som utgangspunkt for analysen bruker Hotelia tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Benchmarking Alliance. Når hotellmarkedet skal analyseres snakker man ofte om RevPAR – Revenue Per Available Room (omsetning per tilgjengelig rom). Dette tallet har gått ned med 28,7 prosent i Stavanger det siste året.

– Stavanger har hatt et dramatisk fall. Det begynte så smått høsten 2014 – da kom knekken, sier Lundkvist.

– Det er flest hverdager

Under oljemesser og store arrangementer i næringslivet spretter omsetningstallene opp.

– Men det er dessverre ikke messer hele tiden. Det er flest hverdager, konstaterer Lundkvist.

Gjennomsnittsprisen på et hotellrom i Stavanger har sunket med 11,6 prosent det siste året.

– De kundene som betaler mest, yrkestrafikken, blir borte. Dette presser snittprisen ned. Når man i tillegg ser at hotellkapasiteten har økt med 21 prosent, er det klart vi får et svært utfordrende bilde, sier hotellrådgiveren.

Verst utenfor sentrum

Hvilke hoteller har størst utfordringer? Her peker Lundkvist på flere faktorer, men én tendens er svært tydelig. Hotellene som ligger i randsonene, altså utenfor sentrumsområdene, har det ekstra tungt.

– I det utvalget av randsonehoteller vi har sett på, ligger omsetningen per tilgjengelig rom på 390 kroner. Da er du på et kritisk lavt nivå, sier Lundkvist.

Når det gjelder framtidsutsiktene for hotellene i regionen, ser det ifølge Lundkvist ganske svart ut.

– Nye hotell kommer inn samtidig som omsetningen raser. Hotellbelegget i regionen vil trolig komme under 50 prosent i løpet av de neste par årene – faktisk er vi helt nede på 43 prosent i vår nye prognose.

Lundkvist tror ikke trenden vil snu med det første.

– Vi har ikke tro på at Stavanger i løpet av de neste ti årene vil komme tilbake til gamle høyder. Det er mye kannibalisme på markedet. Derfor er det viktig at de nye hotellene tilfører noe nytt, sier han.

Aller helst ser Lundkvist at noen av de planlagte hotellprosjektene strander.

– For å minke overkapasiteten får vi bare håpe at flere av prosjektene legges på is. I rederibransjen legges skip rett i opplag – i hotellbransjen må man kanskje la være å bygge nytt, avslutter Lundkvist.

Økning i fritids- og konferansesegmentet

Når næringslivet svikter hotellene, må man sikte seg inn mot andre

kundegrupper.

For reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad er ikke situasjonen helsvart. Da hun tok for seg nye utsikter for hotellbransjen i går, er det særlig to satsingsområder som blir viktig framover: ferie og fritid og kurs og konferanse. Saupstad sier at målrettet jobbing mot disse gruppene de siste årene, begynner å gi resultater.

– Nå jobber vi aktivt mot det internasjonale markedet. Turister, særlig fra Asia, vil bli en viktig målgruppe framover, sier hun.

Fjord-Norge, et samarbeid mellom reiselivsaktørene på Vestlandet, har investert 200 millioner kroner i markedsføring siden 2010. For Stavanger-regionen er selvsagt Preikestolen en av de viktigste attraksjonene.

275.000 gjester

– 275.000 besøkende på Preikestolen det siste året er ikke tilfeldig. Turistnæringen i regionen går godt, og det er egentlig mot alle odds at vi har klart oss såpass bra, sier Saupstad og sikter til at hotellnæringen i Stavanger-regionen tidligere har rettet seg kun mot næringslivet. Turisme har bare vært interessant i juli.

Sigbjørn Tveterås, professor i økonomi ved Norsk Hotellhøgskole, skulle prøve å gi bransjen en oppskrift på hvordan de kan snu trenden.

– I utgangspunktet har hotellene vært priset veldig høyt i Stavanger. Det er naturlig med en justering – ikke bare kortsiktig, men for å tiltrekke seg andre typer kunder enn yrkesreisende, sier Tveterås.

Nytenkning

I likhet med Saupstad tror han en dreining mot fritid og kurs og konferanse er løsningen.

– Disse kundene vil ønske seg andre ting enn yrkesreisende. De vil ha rimeligere opphold kombinert med lokal mat og opplevelser. Hotellene må rett og slett lære å kjenne sine nye kunder, sier professoren.

Hvordan man skal bøte på overkapasiteten, er en annen sak.

– Man kan spekulere i om dette bare er midlertidig, men i den perioden vi er i nå, er det vanskelig å se at alle skal kunne drive økonomisk, sier Tveterås.

– Hotellene må vurdere alternativ bruk – studenthybler, eller som på Alstor, akuttmottak for flyktninger.